Friday, March 7, 2014

ေသျပီ..ဆရာ..


Kamayut Media

မ်ဳိးေစာင့္ဥပေဒဆိုင္ရာ ဥပေဒ ၄ခုအနက္ ဘာသာကူးေျပာင္းခြင့္ႏွင့္ လူဦးေရ တိုးပြားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွစ္ခုအတြက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က မတ္လ ၇ရက္ေန႔ရက္စြဲျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆြဲေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ဖြဲ႕စည္း လိုက္သည္။

လာမည့္ ဇြန္လ ၃ဝရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေရးဆြဲရမည့္ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခု သည္ ကြဲျပားေသာ ဘာသာအယူဝါဒရွိမႈႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို မထိခိုက္ရန္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ကိုက္ညီၿပီး ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရမည္ဟု အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းႏွစ္ခု ေရးဆြဲေရးအတြက္ သမၼတရံုးမွ ဘ႑ာေငြက်ခံ သံုးစြဲ သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ဒုတိယ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးထြန္းထြန္းဦး ဥကၠဌဦးေဆာင္ၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ ၁၂ဦးျဖင့္ အဆိုပါ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။Thunder Pa Yit

မ်ိဳးေစာင္႔..တို႔..
မ်ိဳးႏွစ္တို႔လုပ္ငန္းေတြကို..

တပည္႔ေတြရဲ႔ အရည္အခ်င္းနဲ႔..
ဘယ္လိုမွ...ထူေထာင္လို႔မရေတာ႔..

ဆရာကိုယ္တိုင္..
ေလာ္ဘီထလုပ္ရပါေပါ႔လား..
ဘေျပာင္ရယ္..၊

၂၀၁၅ ကလဲနီးလာျပီကိုး..
ဦးသန္းေရႊကလဲ..အေနာက္ကတြန္း..
ဘေျပာင္ချမာမွာလဲ..
ကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔နဲ႔ေပါ႔ဗ်ာ..

၀မ္းနည္း...ထွာ..

အာဆီယမ္ဥကၠဌၾကီးေရ..

ခင္ဗ်ားရဲ႔ တိုင္းျပည္ၾကီးကို..
တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း..လုပ္စရာေတြ..
အမ်ားၾကီးမွ..အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္ဆိုတာ..

မသိေလေရားသလားဗ်ာ...

ဘင္းစတက္..အစည္းေ၀းလာတဲ႔..
ႏိုင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္ေတြ..
ဟာသေျမာက္သြားမဲ႔...အေပါက္ကို..
ေတာ္ေတာ္ခ်ိဳးတာပဲ ဘေျပာင္ရယ္.

ေတာ္ၾကာ..
အဲဒီႏိုင္ငံျခားသားေတြက.

" ခင္ဗ်ားကသာ..အမ်ိဳးေစာင္႔
ဥပေဒတင္သြင္းဖို႔လုပ္ေနတယ္..ခင္ဗ်ားရဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ၾကီးက..
ဖါ..ေတြခ်ည္းပဲ..." လို႔..

ေျပာလိုက္မွျဖင္႔...ဗ်ာ...

ေသျပီ..ဆရာ..အမ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒၾကမ္း ေရးဆဲြေရး ေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္း
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္၊ ၁၉ / ၂၀၁၄
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလဆန္း ၇ ရက္
( ၂၀၁၄ ခုနွစ္ ၊ မတ္လ ၇ ရက္ )
ဥပေဒၾကမ္းေရးဆဲြေရးေကာ္မရွင္ ဖဲြ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း
၁။ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ားက နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ ဆႏၵျပဳတင္ျပလာမႈအရ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ ကူးေျပာင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒနွင့္ လူဦးေရတိုးပြားနႈန္း ထိန္းညိွေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း နိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေရးဆဲြျခင္းကို အစိုးရအဖဲြ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက က ျပန္ၾကားလာပါသည္။
၂။ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေရးဆဲြၿပဳစုရာတြင္ ျပီးျပည့္စံုသည့္ ဥပေဒျကမ္းမ်ားျဖစ္နိုင္ေစရန္ ဘာသာရပ္ ဆိုင္ရာ အေတြ႕အျကံုရိွေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည့္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္း၍ ေရးဆဲြသင့္သည့္ အတြက္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆဲြေရးေကာ္မရွင္ကို ေအာက္ပါပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးလိုက္သည္-
(က) ဦးထြန္းထြန္းဦး ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္္ရံုး ဥကၠ႒
(ခ) ဦးဝင္းျမင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ လူဝင္မႈႀကီးႀကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒
(ဂ) ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌး ဒုတိယဝန္ျကီး၊ သာသနာေရးဝန္ျကီးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒
(ဃ) ဦးစစ္ေအး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္၊ နိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဥပေဒအႀကံေပးအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္
(င) ဦးတင္ဝင္း သံအမတ္ႀကီး (အျငိမ္းစား) အဖြဲ႔ဝင္
(စ) ေဒါက္တာတိုးလွ ပါေမာကၡ (အျငိမ္းစား)၊ သမိုင္းပညာရွင္ အဖြဲ႔ဝင္
(ဆ) ေဒၚနႏၵာမြန္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္္၊ သမိုင္းသုေတသနဦးစီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဇ) ဦးခိုင္ေအာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္္၊ သာသနာေတာ္ထြန္းကားျပန္႔ပြားေရးဦးစီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) ဦးျမင့္ႀကိဳင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္္၊ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ည) ဦးျမတ္သူ (တကၠသိုလ္ျမတ္သူ) စာေရးဆရာ အဖြဲ႔ဝင္
(ဋ) ေဒါက္တာျမင့္ေထြး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးပညာရွင္ အဖြဲ႔ဝင္
(ဌ) ဦးဝင္းျမင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္္ရံုး အတြင္းေရးမွဴး
၃။ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္သည္-
(က) ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူတို႔ထံက ေပးပို႔လာသည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္ ဥပေဒႀကမ္းမ်ား ရယူနိုင္ေရး ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ပုဂၢိဳလ္ သတ္မွတ္တာဝန္ေပးရန္၊
(ခ) လိုအပ္ပါက ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ အစည္းအေဝးနွင့္ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို က်င္းပ၍ ဥပေဒႀကမ္းေရးဆဲြရာတြင္ ပါဝင္သင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ရန္၊
(ဂ) ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ဥပေဒႀကမ္းေရးဆဲြရန္-
(၁) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ ညီညြတ္ေစျပီး၊ ကဲြျပားေသာ ဘာသာအယူဝါဒ ရိွေနမႈနွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ ခိုင္ျမဲေစေရးတို႔ကို အေလးထား သံုးသပ္ေရးဆဲြရန္၊
(၂) တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနွင့္ ညီညြတ္ေစျပီး ခိ်တ္ဆက္က်င့္သံုးနိုင္ေစရန္၊
(၃) နိုင္ငံေတာ္နွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ ေရရွည္အကိ်ဳးရိွေစျပီး တစ္နိုင္ငံလံုး လႊမ္းျခံဳ က်င့္သံုးနိုင္ေစရန္။
(ဃ) လိုအပ္ပါက ဘာသာရပ္ကြ်မ္းက်င္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္နွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ အႀကံဉာဏ္ရယူရန္။
၄။ ေကာ္မရွင္သည္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကိုအသံုးျပဳ၍ ဥပေဒႀကမ္းအား ေရးဆဲြျပဳစုရန္ျဖစ္သည္-
(က) ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားအား စိစစ္ေလ့လာ၍ မိမိနိုင္ငံ၏ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနွင့္ ဆီေလ်ာ္ညီညြတ္သည့္အခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္ျပီး ေရးဆဲြျပဳစုျခင္း၊
(ခ) ျမန္မာ့ယဉ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းအစဉ္အလာမ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေရးဆဲြျပဳစုျခင္း၊
(ဂ) ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားထံမွလည္းေကာင္း၊ ဘာသာရပ္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ထံမွ လည္းေကာင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႀကမ္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေတာင္းခံ၍ အခ်က္အလက္ရယူျပီး ေရးဆဲြျပဳစုျခင္း။
၅။ ဥပေဒႀကမ္းေရးဆဲြေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး ရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစဲြရမည္။
၆။ ေကာ္မရွင္သည္ အျပီးသတ္ ျပဳစုေရးဆဲြျပီးသည့္ ဥပေဒႀကမ္း ၂ ရပ္ကို ၃၀-၆-၂၀၁၄ ရက္ ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ေစဘဲ နိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပရမည္။ ယင္းဥပေဒၾကမ္း ၂ ရပ္အား ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းျပီးခိ်န္တြင္ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ ျပီးဆံုးသည္။
(ပုံ) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

0 အၾကံျပဳျခင္း: