Friday, February 7, 2014

လက္ေရးပုံစံတူ လက္မွတ္ကဲြမ်ားဦးေအာင္သိန္းလင္း တာ၀န္ခံသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပပါ၀င္ခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ႏွင့္ အေရးႀကီးပုဒ္မမ်ား မျပင္ဆင္ရန္ လူတစ္သိန္းေက်ာ္ ဆႏၵျပဳသည့္ကိစၥ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ ယခင္လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ စိစစ္ခ်က္အရ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္းေပၚလြင္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ အသင္းကာလ၌ အသင္း၀င္ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကို ဖန္တီးေရးသား၍အဆုိျပဳလႊာေပးအပ္ပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ
ဗဟိုမွ လူႀကီးမ်ားကလည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ လက္ခံခဲ့ၾက
>>>>>>><<<<
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၏ CEC တစ္ဦးျဖစ္သူ ယခင္ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး တာ၀န္ခံ၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးေအာင္သိန္းလင္း၏ တာ၀န္ခံခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္ ဆုိင္ရာ ပုဒ္မ ၅၉(စ) အပါအ၀င္ ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္ အလြန္တရာ အေရးႀကီးလွေသာ ပုဒ္မ ၆ ခုကို လံုး၀ မျပင္ဆင္ရန္ လူတစ္သိန္းေက်ာ္က ဆႏၵျပဳထားေၾကာင္း ကိစၥရပ္သည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ အသင္းဘ၀ကပင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ယခု ဓာတ္ပံု ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ႏိႈင္းယွဥ္စိစစ္ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ယင္း လူတစ္သိန္းေက်ာ္ ဆႏၵျပဳျခင္း ကိစၥရပ္သည္ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးထားျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးသည္ အသင္းမွ ပါတီသို႔ မကူးေျပာင္းမီ အခ်ိန္မ်ားကပင္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ တုိင္းအဆင့္ စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိေသာ အသင္း၀င္ အဆုိျပဳလႊာမ်ားကို ရပ္/ေက်း အဆင့္ စည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား၊ အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေသာ အသင္းသား အခ်ဳိ႕က ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ဆုိင္ရာထံမွ ေတာင္းယူ ရရွိထားေသာ (သို႔မဟုတ္) အလုိရွိခ်ိန္တြင္ ေတာင္းယူ အသံုးျပဳေသာ ရပ္ကြက္ အိမ္ေထာင္စု သန္းေခါင္ စာရင္းမ်ား ရွိသူမ်ား၏ အမည္၊ မွတ္ပံုတင္၊ ေနရပ္ လိပ္စာ၊ အလုပ္အကိုင္ စသည္ျဖင့္ အသင္း၀င္ အဆုိျပဳလႊာတြင္ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အထက္ပါ ရပ္/ ေက်း အဆင့္ရွိသူမ်ားက မိမိတုိ႔ဘာသာ ကူးယူ ျဖည့္စြက္၍ လုပ္ႀကံ ဖန္တီးခဲ့မႈ မ်ားကို အဆုိျပဳလႊာမ်ား ေပးအပ္သည့္ အခါတုိင္း ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ လူစာရင္းဇယားစာရြက္္မ်ားျဖင့္ တင္ျပလာေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီး၏ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမ်ားမွ စာရြက္အစုအပံုမ်ား။
ထုိစာရြက္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ေရးထားသည္ဆိုသည့္သူမ်ား
အားလံုးသည္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္မ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ဆို၏။

ယင္းသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး၏ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ပံုကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ (အသင္း၀င္အမွတ္ မသိရွိေတာ့) ယင္းၿမိဳ႕နယ္ ၃၂ ရပ္ကြက္၊ ေအးျမသာယာ လမ္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေသာ ဦး၀င္းကိုကိုဦးက ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ဖြင့္ဟ ေျပာၾကားသည္။

““ကၽြန္ေတာ္ ၃၂ ရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမႈေဆာင္ (စည္း႐ံုးေရးရာတာ၀န္ခံ) အျဖစ္ လုပ္ခဲ့တုန္းက ၿမိဳ႕နယ္မွာ လူႀကီးေတြလာလုိ႔ အဆုိျပဳလႊာေတြ အခမ္းအနားနဲ႔ ေပးရခါနီးၿပီဆုိရင္ သံုးေလးပတ္ ေလာက္အလုိေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရပ္ကြက္ေပါင္းစံုက စည္း/မွဴးေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ အမႈေဆာင္ေတြကုိ ေခၚၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးက ဘယ္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အသင္း၀င္ အဆုိျပဳလႊာေတြ ၿမိဳ႕နယ္ကို လာေပးၾကဖို႔ မွာတယ္။ တစ္ခါတေလဆုိ အဘဦးေအာင္သိန္းလင္း လာမယ္၊ အဘ သူရဦးေအာင္ကို လာမွာတို႔ ေျပာၿပီး တစ္ရပ္ကြက္ကို အဆုိျပဳလႊာ ဘယ္ေလာက္ ေပးရမယ္ဆုိတာပါ သတ္မွတ္ ေပးလိုက္တယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးက အဲဒီလို ေခၚေျပာတာကလည္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ အာဏာနဲ႔ ေငါက္ငမ္းၿပီး မလုပ္မေန မျဖစ္မေန ခိုင္းတာ။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ အဲဒီလုိ အစည္းအေ၀းေတြ အမ်ားႀကီး တက္ခဲ့ရတယ္။ အစည္းအေ၀းက ျပန္လာၿပီဆုိတာနဲ႔ ဘယ္တုန္းကမွ ႐ံုးလာေလ့မရွိတဲ့ အမႈေဆာင္ေတြလည္း ရပ္ကြက္႐ံုးက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ေပးထားတဲ့ ေနရာမွာ စုၿပီး ရပ္ကြက္ သန္းေခါင္စာရင္းထဲက ဟာေတြကို ကူးေရး ၾကေတာ့တာပဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သံုးေလးရက္ေလာက္ ဆက္ေရးရတာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ အဲဒီ အခ်ိန္တုန္းက ေက်ာင္းသား လူငယ္ အရြယ္ေတြဆုိ ရပ္ကြက္႐ံုးက သန္းေခါင္စာရင္း ဖိုင္တဲြေတြ၊ အဆုိျပဳလႊာေတြ အိမ္ယူသြားၿပီး အိမ္စာ လုပ္သလို အိမ္မွာေရးၾကတာ။ တစ္ခါ အခမ္းအနား တစ္ခုဆုိ တစ္ရပ္ကြက္ကို အဆုိျပဳလႊာ ၂၀၀၊ ၃၀၀ ေလာက္ ေပးရတာ။ လက္မွတ္လည္း ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ထိုးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဆုိ အဲဒီတုန္းက အဆုိျပဳလႊာေတြ ကူးေရးရလြန္းလို႔ ေဘာပင္ကိုင္တဲ့ ေနရာမွာ နာေတာင္ေနတယ္။ ေရးၿပီးရင္ တစ္ရပ္ကြက္နဲ႔ တစ္ရပ္ကြက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ၿမိဳ႕နယ္ကို သြားတင္ၾကတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ကလည္း မသိခ်င္ ေယာင္ေဆာင္ၿပီး အစစ္အေဆးမရွိ လက္ခံလိုက္တယ္။ အဲဒီလက္ခံတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္က လူေတြကိုယ္တုိင္လည္း ရပ္/ေက်း အဆင့္ေတြ လုပ္ခဲ့တုန္းက ဒီလုိပဲ ကူးေရးခဲ့တာပဲ။ အဘေတြ လာေတာ့လည္း အဆုိျပဳလႊာ ဘယ္ႏွေထာင္ပါ၊ ၃လ ၅ လ အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿမိဳ႕နယ္က အသင္း၀င္ ဘယ္ႏွေထာင္ တုိးပါတယ္ ဆိုၿပီး မ်က္ႏွာလုပ္ အခမ္းအနားနဲ႔ အပ္လိုက္တာပဲ။ အဘေတြကလည္း စင္ေပၚတက္ လက္ခံၿပီး အဲဒီအဆုိျပဳလႊာ ေတြကို လွည့္ေတာင္ မၾကည့္ေတာ့ဘူး။ ဒီအဆုိျပဳလႊာေတြ ဘယ္လုိ ရလာလဲဆုိတာ သူတုိ႔လည္း သိတာပဲ။ အဲဒီလုိနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္ကေန ခ႐ိုင္၊ ခ႐ိုင္ကေန တုိင္း၊ တိုင္းကေန ဗဟို အဆင့္ဆင့္ အသင္း၀င္ဦးေရ ဘယ္ေလာက္ တုိးပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ရွိပါတယ္ ဆုိၿပီး အခမ္းအနားေတြနဲ႔ အပ္ၾက၊ ေၾကညာၾက၊ လက္ခံၾက လုပ္ခဲ့တာပဲ။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရွ႕က သူေတြလုပ္ခဲ့တဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လည္း လုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနာက္က လူေတြလည္း ဒီအတုိင္းပဲ။ ဒါျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက လုပ္ေနက်။ အဲဒီအခ်ိန္က အသင္း၀င္ အဆုိျပဳလႊာေတြ ဆုိရင္ ေတာင္းလုိ႔ရရင္ ေတာင္းယူၾကည့္လိုက္၊ ဥပမာ- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၃၂ မွာ စည္း႐ံုးေရးရာ လုပ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ ယူကူးေရးတဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းေတြက လမ္းအလိုက္၊ အပိုင္အလိုက္ တဲြတဲြၿပီး ခ်ဳပ္ထားတာ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က တစ္တဲြကေန ကူးေရးတယ္ ဆုိရင္ အဲဒီလမ္း၊ အဲဒီအပိုင္က အသင္း၀င္ အဆုိျပဳလႊာေတြ အားလံုး ကၽြန္ေတာ့္ လက္ေရးေတြခ်ည္းပဲ။ လက္မွတ္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ လက္ေရးနဲ႔ ထုိးတယ္။ ဘယ္လို ထိုးလဲဆုိေတာ့ နာမည္က ဦးထြန္းဆုိရင္ ထြန္းဆုိတာ ျခစ္ခ်င္သလို ျခစ္ၿပီး ထိုးလိုက္တယ္။ အဆုိျပဳလႊာက တစ္စံုကို ႏွစ္ရြက္ ေရးရတာဆုိေတာ့ ေနာက္တစ္ရြက္က လက္မွတ္ကို ေရွ႕တစ္ရြက္က လက္မွတ္နဲ႔တူေအာင္ သတိထားၿပီး ထုိးလိုက္တယ္။ အဲဒီ ကၽြန္ေတာ္ လက္မွတ္ ထုိးေပးလိုက္တဲ့ သူနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ ေတြ႕ရင္ေတာင္ ဘယ္သူမွန္း မသိႏိုင္ဘူး။ သူကလည္း သူ ႀကံ့ခိုင္ေရး အသင္း၀င္ ျဖစ္ေနပါၿပီ ဆုိတာလည္း မသိဘူး။ အဲဒီလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ခဲ့တာ””ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ျပည့္စံုစြာ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ အဆုိျပဳလႊာမ်ား လုပ္ႀကံ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အသင္း၀င္ အမည္စာရင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕နယ္မွ ရန္ပံုေငြျဖင့္ အျမတ္တင္ထားေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္း၀င္ ကတ္မ်ားသည္ ရပ္/ေက်း အဆင့္မ်ားမွ စိုက္ထုတ္ ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ အခမ္းအနား တစ္ခုအျဖစ္ အဆုိျပဳလႊာ တစ္ေထာင္ စာရင္းေပါက္ ေစကာမူ အသင္း၀င္ကတ္ ထုတ္ေပးရျခင္းမွာ ဆယ္ဂဏန္းမွ် သာ ရွိတတ္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက ႀကိမ္းေမာင္း မာန္မဲကာ ၀ယ္ယူေစမႈမ်ား ရွိတတ္ျခင္း ေၾကာင့္ အသင္း၀င္ကတ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေငြသြင္းကာ ယူလာ ခဲ့ရေသာ္လည္း ရပ္ကြက္ အသင္း ဗီ႐ိုမ်ားထဲတြင္ ကတ္ အလြတ္မ်ားျဖင့္သာ သိမ္းဆည္း ထားခဲ့ရျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းတြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ပါ၀င္ ခဲ့သူမ်ားက သက္ေသျပဳၾကသည္။

ထုိ အသင္း၀င္ကတ္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴး၏ အၿငိဳျငင္ မခံရေစရန္ ၀ယ္ဆိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္ေငြ ေပး၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ျမန္မာ့႐ိုးရာ ထံုးတမ္း အလွဴဒါနမ်ားအတြက္ ရပ္ကြက္ လူထုထံမွ လိုက္လံ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အလွဴေငြမ်ားကို အမွန္တကယ္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားတြင္ တတ္ ႏိုင္သမွ် အနည္းငယ္သာ သံုးစဲြကာ ရပ္ကြက္ ရန္ပံုေငြအျဖစ္ ေဆာင္ထားရျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ ရပ္ကြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ ကိုယ္တာအျဖစ္ ရရွိေသာ ရပ္ကြက္ ေရစက္ ေျမေနရာမ်ား၊ အျခား အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခဲြေ၀ပိုင္ဆုိင္ထားသည့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး အနီး၀န္းက်င္ရွိ ရန္ပံု ေငြဆုိင္ခန္း မ်ားမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားသည္မူ ရပ္ကြက္ အမႈေဆာင္အဖဲြ႕၏ လက္ဖက္ရည္ဖုိး၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ံုးမ်ားသို႔ သြားေရာက္ သည့္အခါ မ်က္ႏွာေကာင္း ရေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ မိမိတုိ႔ရပ္ကြက္ နယ္ေျမတာ၀န္ခံ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအား လက္ဖက္ရည္တုိက္၊ အရက္တုိက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္သာ အမ်ားဆံုးသံုးစဲြ ေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ရပ္ကြက္အတြင္းမွ အလွဴေငြ ေကာက္ခံရရွိေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္အသင္းက ေခါင္းစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိး တပ္ကာ အလွဴခံခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးၾကၿပီး ရပ္/ေက်း အဆင့္မွ ရပ္ကြက္အတြင္း အလွဴခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးစ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ နယ္ေျမ တာ၀န္ခံမ်ားက ရပ္ကြက္မ်ားသို႔ နယ္ေျမ စစ္ေဆးေရးမ်ား ဆင္းတတ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ဆင္းလာေသာ ၿမိဳ႕နယ္အလုပ္ အမႈေဆာင္ နယ္ေျမ တာ၀န္ခံမ်ားကို ရပ္/ေက်း အသင္းမ်ားက အလွဴခံ ရရွိေငြမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံၾကရေၾကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္ အလုပ္အမႈေဆာင္ နယ္ေျမ တာ၀န္ခံမ်ား ဆုိလွ်င္ အျပန္ လက္ေဆာင္ပစၥည္း မရရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္လပတ္ အစည္း အေ၀းမ်ားတြင္ ထုိရပ္/ေက်း အသင္းအား အတြင္း ေရးမွဴး၏ ဆူပူႀကိမ္းေမာင္း မာန္မဲျခင္း ခံရေစရန္ ျပဳလုပ္တတ္ျခင္းမ်ားပင္ ရွိေၾကာင္း အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဦး၀င္းကုိကိုဦးက ေျပာသည္။

ယခု ႏိုင္ငံေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေလ့လာ သံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ပုဒ္မ ၆(စ)၊ ပုဒ္မ ၅၉(စ)၊ ပုဒ္မ ၃၇၇၊ ပုဒ္မ ၃၃၈၊ ပုဒ္မ ၄၃၆၊ ပုဒ္မ ၄၄၅တို႔အား မျပင္ဆင္ဘဲ ထားရွိရန္ ဆႏၵေပးထားသည္ ဆုိေသာ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္၏ အႀကံျပဳခ်က္ ေဖာ္ျပမႈပါ စာရင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွ (အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း) လက္ရွိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းထံ လိပ္မူ ေပးပို႔ထားျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဆုိပါ စာရင္းပါ လူဦးေရ ဇယားမ်ား၏ စဥ္၊ အမည္၊ မွတ္ပံု တင္အမွတ္၊ ေနရပ္လိပ္စာ၊ လက္မွတ္ ဇယားကြက္မ်ားတြင္ ျဖည့္စြက္ ထားသည္မွာ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္း အဆုိျပဳလႊာမ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္းက ေရးသားထားျခင္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း တိက် ေသခ်ာစြာ ေတြ႕ရသည္။ လက္မွတ္ ေရးထုိးထားမႈ မ်ားမွာလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းဘ၀ အဆုိျပဳလႊာမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ စိစစ္ပါက ထိုအျပဳအမူအတိုင္း လက္မွတ္ေရး ထုိးထားသည့္ ပုံစံမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ယင္းကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကာ္မတီ အစီရင္ခံစာပါ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ထဲတြင္ ဦးေရ ၁၇၆၃ဦး ပါ၀င္ဆႏၵျပဳခ်က္ ေပးပို႔ထားသည့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ““လက္ေရးကေတာ့ တူတယ္။ လက္ေရးတူတာက ဒီက နာမည္ေရးၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ပဲ သူတုိ႔ကို ထုိးခိုင္းတာ။ လက္ေရးကေတာ့ တူမွာေပါ့။ လိုအပ္ရင္ အဲဒီ ထုိးတဲ့ ကာယကံရွင္ေတြကို ေမးလုိ႔ ရတယ္။ တစ္အိမ္တက္ဆင္း လုပ္ထားၾကတာေတြ မ်ားတယ္။ တုိ႔က တစ္အိမ္တက္ဆင္း ၅၉(စ) ဆုိတာဘာ ရွင္းၿပီးေတာ့၊ စာရြက္ေတြပါ ကမ္းၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ႀကိဳက္မွထိုး၊ သူတို႔ကို ေသခ်ာ ရွင္းၿပီးေတာ့မွ လုပ္တာပါ”” ဟု ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

ဤသုိ႔ မျပင္ဆင္ဘဲ ထားရွိရန္ ဆႏၵျပဳေထာက္ခံသူမ်ားစာရင္း ေပးပို႔ျခင္းဟုသာပါရွိေသာ တင္ျပစာ တစ္ရြက္တည္း (ပုံ-၁)ႏွင့္ ထိုတင္ျပစာျဖင့္ ပူးတြဲပါရွိလာေသာ လူစာရင္းဇယားစာရြက္မ်ား(ပံု-၂)။(ပံု-၁)ပါ တင္ျပစာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ယခုသတင္းေဖာ္ျပမႈတြင္ပါရွိေသာ
ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအသင္း အဆိုျပဳလႊာမ်ားအား လုပ္ႀကံဖန္တီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း ၀န္ခံထားသည့္ ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အသင္းဘ၀က အထက္ပါ လုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ၎၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားထဲတြင္ သက္ေသျပဳေနၿပီး ယခုအခါတြင္မူ ပါတီ၀င္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၌ ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

““အရင္တုန္းကေတာ့ ရတယ္ေလကြာ။ အခုက မရဘူးဆိုတာ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဓာတ္ပံုပါ ပါရတာ။ ဓာတ္ပံုပါ ပါရတဲ့အတြက္ ဒီအတုိင္း ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျဖည့္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ေဖာင္ပါ အကုန္ပါရတယ္။ အရင္တုန္းကလို မဟုတ္ဘဲ ဓာတ္ပံုပါ ပါရတဲ့အတြက္ ကာယကံရွင္ မသိဘဲ လုပ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး””ဟု ဦးခင္ေမာင္ေဇာ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ လူတစ္သိန္းေက်ာ္ အႀကံျပဳထားသည္ဟု ဆိုကာ တင္ျပသည့္ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္းက ““ဦးေအာင္သိန္းလင္း တစ္သိန္းေက်ာ္ တင္တဲ့ဟာမ်ဳိး ဆုိရင္ ထုတ္ျပန္ရမွာေလ။ ဘယ္သူက တာ၀န္ခံၿပီး တင္တာလဲဆုိတာ။ အခုတင္တဲ့ အထဲမွာ နာမည္တူတာေတြ၊ လိပ္စာတူတာေတြ၊ မွတ္ပံုတင္တူ တာေတြလည္း ပါေနတယ္””ဟု ေျပာသည္။

ဦးေအာင္သိန္းလင္း တာ၀န္ခံ၍ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ တင္ျပေသာ အဆုိပါ လူဦးေရ တစ္သိန္း တင္ျပမႈသည္ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္တည္းမွ အမ်ားစုအျဖစ္ ေရးသားထားသည့္ သေဘာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ေလ့လာသံုးသပ္ေရး ပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာဦးေအးေမာင္က ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ယင္းကိစၥကို အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပျခင္း ျပဳရန္အတြက္ ေကာ္မတီ၏ ေနာက္ဆံုး အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းႏွင့္ အျခားေကာ္မတီ၀င္မ်ား အျပင္းအထန္ အျငင္းအခုံ ျဖစ္ခဲ့ ၾကရေၾကာင္း ေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ျပန္လည္ ေျပာၾကားမႈ ရွိသည္။

ယင္းသို႔ အစည္းအေ၀းတြင္း အေခ်အတင္ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္ကို ““အဲဒီမွာ အေရအတြက္ေတာ္ေတာ္ေလး အျငင္းအခုံ ျဖစ္တယ္။ ပါတီ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ေစာင္ေရ၊ ႏုိင္ငံသားေတြက လာတဲ့ ေစာင္ေရတို႔မွာ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးက ဦးေဆာင္တယ္။ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး တင္ျပတဲ့ အခ်က္အလက္ကို လူေလးေထာင္ လက္မွတ္ ထိုးထားတာမ်ဳိး၊ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ ပါတဲ့အခါ တခ်ဳိ႕က အမတ္ေတြ ခ်ျပတယ္။

ဒါႀကီးဟာ လူတစ္ေယာက္တည္း ေရးတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးပဲ။ ေဒါက္တာ စိုးရင္တို႔ကလည္း ျပန္ေျပာၾကတယ္။ ေလ့လာ သံုးသပ္တဲ့ ေကာ္မရွင္ေတြနဲ႔ စနစ္တက် ေလ့လာဖို႔ိ ဆိုတဲ့အခါမွာ စာတစ္ေစာင္ဆိုရင္ တစ္ေစာင္ေပါ့။ တစ္ေယာက္ခ်င္း စာတစ္ေစာင္လာမွ တစ္ေစာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္တာေပ့ါ။ ေစာင္ေရလည္း ေဖာ္ျပတယ္။ ေနာက္မွတ္ခ်က္မွာ လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ဆိုတဲ့အခါ က်ေတာ့ ပုဒ္မတစ္ခုကို နဂိုအတိုင္း ထားခ်င္တဲ့သူက သိန္းေက်ာ္ျဖစ္ရင္ ျဖစ္သြားမွာေပါ့။ ေစာင္ေရက ေလ်ာ့တယ္။ လက္မွတ္ထုိးတဲ့လူက အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုုကို သိန္းေက်ာ္ရင္ ဆိုတဲ့ဟာနဲ႔ လႊမ္းမိုးသြားရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သံုးသပ္တာေပၚမွာ တစ္မ်ဳိး ျမင္သြားႏိုင္တယ္”” ဟု ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အသင္းအျဖစ္ တည္ရွိစဥ္က လုပ္ႀကံဖန္တီးထားေသာ ေစာင္ေရမ်ားကို အခမ္းအနားမ်ား အျဖစ္ ေပးအပ္သည့္အခါ လက္ခံသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ လက္ရွိျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအမႈေဆာင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအာင္ကိုကပင္ ယခုကိစၥရပ္အေပၚ ““အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ၅၉(စ) ေပါ့ေလ။ တစ္သိန္းေျခာက္ေထာင္ ေက်ာ္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ေတြက မျပင္ပါနဲ႔၊ မထိပါနဲ႔လို႔ အႀကံျပဳတယ္လုိ႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ CEC တစ္ဦးက ပူးေပါင္း ေကာ္မတီကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ သူ႕တင္ျပခ်က္ အတုိင္းပဲ ပူးေပါင္း ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တစ္သိန္းေက်ာ္ ဆုိတာကလည္း နာမည္ေရးတယ္။ လက္မွတ္ထိုးတယ္ေပါ့။ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံု ပါပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္း ဧရိယာအတြင္း ေပါ့ေလ။ ဘယ္ပါတီ၀င္လုိ႔ ေဖာ္ျပမထားပါဘူး။ ဒါဟာ မခိုင္မာဘူး။ အေျခအျမစ္ ရွိတယ္ဆုိတာ မေသခ်ာဘူးလို႔ပဲ ေျပာပါရေစ။ ေနာက္တစ္ခုက ပုဒ္မ ၅၉(စ)၊ အခန္း ၁၂၊ပုဒ္မ ၄၃၆ တုိ႔ကိုလည္း မျပင္ပါနဲ႔၊ ဒီအတုိင္းပဲ ထားပါလုိ႔ ေျပာတဲ့ အဖဲြ႕အစည္း ပုဂိၢဳလ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အခန္း ၁၂၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို မထိ၊ မတုိ႔၊ မကိုင္တြယ္လုိ႔ရွိရင္ ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆုိတာ လုံး၀ျဖစ္မလာပါဘူး။ ျပင္လို႔လည္း မရပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘာျဖစ္လဲဆုိေတာ့ ဒါဟာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္တဲ့ လူေတြနဲ႔ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္တဲ့ လူပုဂိၢဳလ္ေတြၾကား အားၿပိဳင္မႈ တစ္ခုလို႔ ျမင္ပါတယ္”” ဟု သံုးသပ္ ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာဦးေအးေမာင္က ယင္းသို႔ လူဦးေရကို အေျချပဳ၍ ဆံုးျဖတ္ တင္သြင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက မိမိတုိ႔ RNDP ပါတီကလည္း လူဦးေရ တစ္သိန္းသာ မဟုတ္ တစ္သန္းမွ် အထိပင္ လက္မွတ္ ထုိးတင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိမိတုိ႔၏ ပါတီတစ္ရပ္သာ ျဖစ္သျဖင့္ ေကာ္မတီသို႔ တင္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ပါတီကိုယ္စား ျပဳျခင္း တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွလည္း ထုိသို႔ပင္ ပါတီကိုယ္စားျပဳ တင္ျခင္းမ်ားသာ ရွိေၾကာင္း၊ အမည္၊ လိပ္စာ၊ လက္မွတ္ပါ႐ံုႏွင့္ အမွန္တကယ္ ဟုတ္မဟုတ္ ယံုၾကည္ရန္ ခက္ခဲသည္ကို ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ မည္သို႔မွ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

လင္းယုန္
တစ္ဦးတည္းမွ ျဖည့္စြက္လက္မွတ္ထိုးထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည့္ ေကာ္မတီသို႔ တင္သြင္းေသာ လူစာရင္းမ်ား

Myanmartandawsint Newspaper


 ေျခဥေကာ္မတီကုိ တင္ထားတဲ့ လက္မွတ္ေတြရဲ႕ ဓါတ္ပုံေတြ
 လူတစ္ေယာက္တည္း ၊ လက္ေရးပုံစံတူ လက္မွတ္ကဲြမ်ားျဖင့္
လူတစ္သိန္းေက်ာ္က အဆုိျပဳ အင္လႊာ တင္ထားတယ္ဆုိတာကုိ
သက္ေသအေထာက္အထား

 ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္


သံေတာ္ဆင့္က ဦးတင္ဆန္းပိုင္တာ...
ဦးတင္ဆန္းတို ့အုပ္စုတခုလုံးကို ၾကံဖြတ္ကေန ထုတ္ထားတယ္ ...ၾကံဖြတ္သတင္းေတြအားလုံး ဦးတင္ဆန္းအုပ္စုကေနလာေနတာ---
နိုင္ငံေတာ္လ်ွိဳ႕၀ွက္ခ်က္ေပါက္ၾကားမႈနဲ႕အဖမ္းခံရအုံးမလားပဲ...

0 အၾကံျပဳျခင္း: