Wednesday, February 5, 2014

က်မကအသက္ၾကီးေတာ့အရင္ျဖစ္သင့္တာေပါ့

၂၀၁၅ခုုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကိုု တရားမွ်တမႈ အရွိဆံုုးျဖစ္ေအာင္ လုုပ္ေပးဖိုု ့ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကတိုုက္တြန္းခဲ ့သလိုု၊ သူရဦးေရႊမန္းကလည္း အမွ်တဆံုုးျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားသြားမယ္လိုု ့ဂတိေပးေျပာဆိုုသြားပါတယ္။
video

0 အၾကံျပဳျခင္း: