Sunday, February 9, 2014

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေ၀လြင္အား အရန္အင္အားစာရင္းသို ့ထည့္သြင္းAung Thu Ra
စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ႏွင့္ MEC ဥကၠဌ တာ၀န္ယူထားေသာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေ၀လြင္အစား အလယ္ ပိုင္းတိုင္း တိုင္းမူး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ညိဳေစာႏွင့္ေျပာင္းလဲခန္ ့အပ္လိုက္ပါျပီ...
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေ၀လြင္အား တပ္မေတာ္အတြင္းဌါနလက္ကိုင္မရွိသည့္အရန္အင္အားစာရင္းသို ့ထည့္သြင္းလိုက္သည္...

0 အၾကံျပဳျခင္း: