Thursday, February 20, 2014

တနဂၤေႏြမနက္၉နာရီဗိုလ္စိန္မွန္ကြင္းသို႕အင္အားျပၾကဖို႕ဖိတ္ၾကားဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ဆိုတာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အသက္၊ အေျခခံ အုတ္ျမစ္၊ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတြ၊ ပိုျပီး ေတာက္ေလာင္ေစႏိုင္သလို၊ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ စိမ္းလန္းျခင္းေတြကိုလည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ အရာျဖစ္တယ္။
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုတာဟာ ႏိုင္ငံသားတိုင္း အတြက္ အသက္ရွင္ ရပ္တည္မႈ အာမခံခ်က္၊ ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သလို လူလို မေနရေအာင္ အရာရာကို ထိန္းခ်ဳပ္ေစစား ခ်ည္ေႏွာင္ထားႏိုင္တဲ့ လူျပဳေသာ လူ႕ဥပါဒ္ အျဖစ္လည္း ေရာက္ေနႏိုင္တယ္။
ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံု ဆိုတာကို ေရးဆြဲစဥ္ေရာ၊ မူၾကမ္းခ်မွတ္စဥ္မွာေရာ ၊ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ အတည္ျပဳ ျပဌားန္းျပီးခဲ့တဲ့ ယေန႕မွာ ..........ႏိုင္ငံေရး ေခတ္စနစ္ အခ်ိန္ အခါအရ ေရွ႕ေနာက္ မညီမညြတ္ျဖစ္တာ၊ ကြဲလြဲတဲ့ ဆန္႕က်င္ဘက္မ်ဳိးျဖစ္ေပၚလာတာ၊ လူထု လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည္႕စြမ္းကာကြယ္ေပးဖုိ႕ အားနည္းပ်က္ကြက္ေနတာေတြ ေတြ႕ရွိေပၚေပါက္ခဲ့ရင္ အခ်ိန္နဲ႕ တေျပးညီ ျပင္ဆင္တည္႕မတ္ေပးဖို႕ ႏိုင္ငံသားတိုင္းမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။
ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ႏိုင္ငံသား တဦးခ်င္းစီရဲ႕ ေပါင္းစပ္ေသာ သံုးသပ္တင္ျပမႈ အၾကံဥာဏ္တိုင္းကို ေလးစားစြာနဲ႕ ထည္႕သြင္း တြက္ခ်င္ သံုးသပ္ရမွာျဖစ္တယ္။
ဘယ္သူ တဦးတေယာက္တဖြဲ႕ကမွ အေျခခံ ဥပေဒ ကို မျပင္ဆင္ႏိုင္ေစေရး အတြက္ အာဏာ လက္နက္နဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္ေျခာက္လွန္႕လို႕ မရပါ။
ဘယ္ေတာ့ မွ ျပိးျပည္႕စံုျခင္း ဆိုတာ မရွိႏိုင္တဲ့ လူ႕ လိုဘ မ်ား၊ လူတို႕ ေခတ္ အေျပာင္းအေရြ႕မ်ား အေပၚ တည္မွီျပီး ေကာင္းရာမြန္ရာ ေဘးကင္းလံုျခံဳရာ ပတ္၀န္းက်င္ေတြ ခုိ္င္မာျမဲျမံေစဖို႕ အစဥ္ မြမ္းမံ ျပင္ဆင္ ထိန္းညွိေပးေနရမယ့္ လူ႕စည္း လူ႕ကမ္း လူတို႕ လိုက္နာရမယ့္ ဥပေဒ ဆိုတာကို အျမဲ မျပတ္ ခ်ိန္ညွိ ပဲ့ျပင္ ေနရမွာျဖစ္တယ္။
အာဏာရွိေသာ လူတစုက ထင္သလို ေရးဆြဲျပီး လူတစုကပဲ လက္နက္ကိုကိုင္စြဲ ေသနက္ေျပာင္း၀ က ထြက္တဲ့ အာဏာနဲ႕ ဒီဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါမည္ ဆိုရင္ေတာ့ ဓါးျပသူခိုးဂုိဏ္းက ခိုးသားတို႕ အတြက္ အတူတူ ေဖါက္ျပန္ၾကိဖို႕ ညီညြတ္ၾကစို႕ ဆိုတဲ့ က်င့္၀တ္သာသာပဲ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မယ္။
စစ္အစိုးရ တို႕ အေမြကို ဆက္ခံ ထိန္းသိမ္းဖို႕၊ စစ္တပ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံသား အားလံုး ရဲ႕ အထက္က အရာရာကို ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ တရား၀င္ေပးထားတဲ့ ဒီကေန႕ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို က်ေနာ္တို႕ လက္ထက္မွာ အျပီးအျပတ္ ျပင္ဆင္မြမ္းမံျပီး အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာဆိုတာ လူထုထံကသာပဲ ဆင္းသက္ခြင့္ ရေအာင္ က်ေနာ္တို႕ လုပ္ေပးခဲ့ရမယ္။
ဒါေၾကာင့္ အာဏာကို အလြဲသံုးစား မျပဳႏိုင္ေရး နဲ႕ အာဏာရွင္ စနစ္ ျမန္မာ့ေျမမွာ ေနာက္ထပ္ တၾကိမ္ ထပ္မံ မေပါက္ေပါက္ႏိုင္ေစေရး အတြက္ အေျခခံ အေသးစိတ္ ကြဲလြဲႏိုင္ေျခေတြက အစ သတိျပဳျပီး ျပင္ဆင္ေရးဆြဲႏိုင္ဖို႕ လိုပါတယ္။
လူနည္းစုမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးကို အာမခံ ကာကြယ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒ မျဖစ္မခ်င္း ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ လူ႕ေဘာင္ျဖစ္ဖို႕ အလွမ္း ေ၀းေနအံုးမွာျဖစ္သလို၊ ျပည္ေထာင္စု နဲ႕ ခ်ီတဲ့ တည္ျငိမ္တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ပါ။
ဒါေၾကာင့္ အေျခခံ ဥပေဒ ကို ျပည္ေထာင္စု စင္စစ္ ၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား အားလံုး အတြက္ တေပါင္းတစည္းတည္း က်စ္လစ္ခိုင္မာတဲ့ ခံယူရပ္တည္ခ်က္ အခြင့္အလမ္းတူမွ်မႈ၊ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္အတြက္ အေျခခံ စုဖြဲ႕မႈေတြ ေပၚေပါက္ပါ၀င္လာဖို႕ ယေန႕ ၂၀၀၈ ေျခဥကို မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ဖို႕ ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးမွာ တာ၀န္ရွိလာပါတယ္။
ျပည္သူလူထု အထက္ကေန တင္စီးဗိုလ္က်ခြင့္ရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ မည္သည္႕ အဖြဲ႕ ရွိေနပါေစ။ ဒီျပည္သူလူထု ဘ၀ ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ သာယာျငိမ္းခ်မ္းမွာ မဟုတ္ပါ။ ဗိုလ္က်စီးမိုးအထက္က တင္စီးထားခြင့္ကို ဖန္တီးထားတဲ့ ပုဒ္မမ်ားစြာ အနက္မွ အခရာက်တဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မတခုအျဖစ္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို ေထာက္ျပလိုပါတယ္။
...................... ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ကို ျပင္ဆင္လိုလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္ သေဘာတူ လက္ခံျပီးေနာက္ ျပည္လံုးကၽြတ္ ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူ အားလံး၏ ထက္၀က္ေက်ာ္ ဆႏၵမဲျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ရမည္ ...................ဆိုသည္႕ ပုဒ္မ တခုထဲႏွင့္ပင္ သိသာလြန္းေနပါသည္။
ျပည္သူ တရပ္လံုး အထက္က လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ သေဘာဆႏၵ မပါလွ်င္ ဘာမွ ျပင္မရ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူတရပ္လံုး ၏ အနာဂတ္ကို ေသနက္ေျပာင္း၀ ႏွင့္ ယမ္းခိုးအေငြ႕ ေသြးညွီနံ႕ၾကားထဲတြင္ ထာ၀စဥ္ဖိႏွိပ္ ဗိုလ္က် ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည္႕ စစ္အာဏာရွင္တို႕ ရည္မွန္းခ်က္ကို ျပဌာန္း ေရးသားထားျခင္းသာျဖစ္သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ေသနက္ေျပာင္း၀ ထဲတြင္ ျမဳပ္ႏွံခံထားရေသာ မိမိတို႕ အနာဂတ္မ်ားကို ျပန္လည္ ဆြဲထုတ္ ရယူ ျပီး ျပန္လည္ ပုိင္ဆိုင္ ႏိုင္ဖို႕ က်ေနာ္တို႕ ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုး ညီညြတ္ဖို႕ လိုပါတယ္။
ကိုယ့္ ကံၾကမၼာ ကို ကိုယ္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႕ ယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၂၀၀၈ စစ္ကၽြန္သက္ရွည္ အေျခခံ ဥပေဒကို အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႕ မိမိတို႕ ႏိုင္ငံသား အားလံုးတြင္ သမိုင္းေပး တာ၀န္ ရွိလာပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႕သည္ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၂၃ ရက္ေန႕ မနက္ (၉) နာရီမွ (၁၁) နာရီ အထိ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ အတြင္းရွိ ဗိုလ္စိန္မွန္ အားကစားကြင္းတြင္ စုေ၀းျပီး ေသနက္ေျပာင္းထဲမွ မိမိတို႕ အနာဂတ္ကို အတူတူ ၀ိုင္း၀န္းဆြဲထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေနမ်ဳိးဇင္

0 အၾကံျပဳျခင္း: