Monday, February 24, 2014

ဦးဝီရသူကေဒၚစုကိုဂိုဏ္းခ်ဴပ္ၾကီးပဲလုပ္ေစလိုျပန္

1 အၾကံျပဳျခင္း:

Anonymous said...

ဘုန္းၾကီးနဲ ့ႏုိင္ငံေရးဘာဆုိင္လုိ ့သြားေဆြးေႏြး
ေနရတာလဲ အဲဒီဘုန္းဳၾကီးကုိအရင္ဆုံးလူဝတ္
လဲခုိင္းဳၿပီးမွ ေဆြးေႏြးတာ လူၿမင္လုိ ့ေကာင္း
မယ္ထင္ပါတယ္