Thursday, February 27, 2014

တာ၀န္သိစိတ္ျဖင့္ ႏုတ္ထြက္ျခင္းEleven Media Group

#emg_opinions

(Written by: သစ္ထြဋ္)

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မွာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ မၾကာခဏ ၾကားေနရတဲ့ စကားတစ္ခြန္းကေတာ့ စိတ္ေနစိတ္ထား (Mindset) ေတြျပင္ဖုိ႔ လုိတယ္ဆုိတဲ့ သတိေပးစကား ျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္ထားေတြ ျပင္ဖုိ႔ဆုိရာမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အသားက်ေနခဲ့သူေတြ အတြက္ေတာ့ လြယ္မေယာင္နဲ႔ခက္ တိမ္မေယာင္နဲ႔နက္ ျဖစ္ရပါတယ္။

တာ၀န္သိသိ ႏုတ္ထြက္ျခင္း ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားအၾကား သဟဇာတ မျဖစ္ခဲ့မႈက ယေန႔ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ကုိ သြားေနဆဲမွာပင္ ယခင္အမူအက်င့္ အခ်ဳိ႕ကုိ လက္မလႊတ္ႏုိင္ေသးတဲ့ အျပဳအမူမ်ားကုိ အခ်ဳိ႕က ျပဳလုပ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြအတြက္ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ ႏႈိးေဆာ္ၾကေပမယ့္ မျပဳျပင္ေသးၾကတဲ့ စိတ္ထားတစ္ခုကုိေတာ့ သတိျပဳမိပါတယ္။

ဒီစိတ္ထားက အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံ အမ်ားစုက အမ်ားျပည္သူမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကုိင္ေနသူေတြ လုိက္နာက်င့္သုံး ခံယူတဲ့ စိတ္ထားေလးတစ္ခုပါ။ ဒါကေတာ့ လုပ္ငန္းအေပၚ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ ထားရွိျခင္းျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ မိမိရဲ႕အျပဳအမူ လုပ္ရပ္တစ္ခုက အမ်ားျပည္သူမ်ားအေပၚ ထိခုိက္နစ္နာမႈ ရွိသြားခဲ့မယ္ ဆုိပါက တာ၀န္သိသိ ႏုတ္ထြက္ျခင္းဆုိတဲ့ စိတ္ထားေလးတစ္ခုပါ။

ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ လကၡဏာ

ျပဳလုပ္မိတဲ့ အမွားေတြေၾကာင့္ တာ၀န္ယူႏုတ္ထြက္ၾကတဲ့ သတင္းေတြဟာ ယေန႔ကမၻာ့ သတင္းမ်ားမွာ မၾကာခဏ ပါ၀င္ေနေလ့ ရွိေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ အဆုိပါသတင္းမ်ဳိးကုိ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျမင္ရၾကားရ နည္းပါးေလ့ ရွိပါတယ္။ မွားယြင္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သုိ႔မဟုတ္ စကားကြၽံမႈမ်ားေၾကာင့္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္မ်ား အပါအ၀င္ စီးပြားေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစရွိတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ -

အမွားေတြအေပၚ တာ၀န္ရွိသူေတြက တာ၀န္ယူ ႏုတ္ထြက္မႈေတြေၾကာင့္လည္း အဆုိပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈမ်ား ပုိမုိတုိးတက္လာကာ ေနာက္လူမ်ားအဖုိ႔လည္း သတိျပဳ ဆင္ျခင္ႏုိင္စရာ ျဖစ္ရသလုိ အမွားျပဳမိသူမ်ား အေပၚလည္း မွ်တတဲ့ ကုိယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႔ ဆက္ဆံေလ့ရွိၾကတဲ့ အျပဳအမူကုိ ယဥ္ေက်းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လကၡဏာဆုိတာ လက္ခံၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တာ၀န္ယူသူမ်ား

တာ၀န္ယူႏုတ္ထြက္မႈမ်ားန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ အင္အားျပင္း ေျမငလ်င္ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆူနာမီကတစ္ဆင့္ ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံမ်ားကုိပါ ထိခုိက္ခဲ့မႈကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိလာၿပီးေနာက္ ယင္းကာလတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာ၀န္ယူသူ နာအုိတုိကန္ကုိယ္တုိင္ တာ၀န္ယူႏုတ္ထြက္ခဲ့ရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ နာအုိတုိကန္ရဲ႕ ႏုတ္မထြက္ခင္မွာ ငလ်င္ေဘးသင့္ ေဒသေတြမွာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီမံမခန္႔ခြဲမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးျဖစ္သူမွာ အရင္ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ တာ၀န္ယူႏုတ္ထြက္မႈမ်ား ကမၻာ့စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ေတြ႔ရေလ့ရွိသလုိ အဂတိ လုိက္စားမႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လာပါကလည္း ႏုတ္ထြက္ရသည့္အျပင္ တရားစြဲဆုိျခင္းကုိလည္း ခံရေလ့ ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စကားကြၽံမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ႏုတ္ထြက္သြားရသူမ်ား ရွိခဲ့သလုိ ေဘာလုံးအားကစားကဲ့သုိ႔ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ပင္ အလြန္အကြၽံ ေျပာဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာင္းပန္ရေလ့ရွိတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ကမၻာ့သတင္းစာမ်က္ႏွာေတြမွာ မၾကာခဏ ပါေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။

အာဏာကုိ မဖက္တြယ္ခဲ့သူ

ယင္းကဲ့သို႔ အာဏာကုိ ဖက္တြယ္မထား တာ၀န္ယူႏုတ္ထြက္မႈေတြ ရွိခဲ့တဲ့ေနရာမွာ အမ်ားသူငွာ မက္ေမာတဲ့ အာဏာကုိ မမက္ေမာဘဲ ႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ ဆႏၵကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့တဲ့သူ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ႀကီတစ္ဦးကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာကုိ လက္ကုိင္ထားႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရး ရွိေနေသာ္လည္း အာဏာကုိ မဖက္တြယ္ဘဲ ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရၿပီးပါက ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္က ႏုတ္ထြက္ၿပီး စာေရး၊ စာဖတ္လုပ္ဖုိ႔ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဏာႏုိင္ငံေရးကုိ မႏွစ္သက္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးက ႏုတ္ထြက္လုိေၾကာင္း ဘြင္းဘြင္းေျပာခဲ့သူ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တကယ္ပဲ တုိင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရဖုိ႔အတြက္ အသက္ေပး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူ အာဇာနည္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ အတုိင္းအတာ ႀကီးမားသလုိ အာဏာကုိ တြယ္ဖက္မထားတဲ့ အေလ့အက်င့္ကုိလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပအျဖစ္ လမ္းျပႏုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အမ်ားသူငွာနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွားယြင္းခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါက တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈနဲ႔ မေဆာင္ရြက္တဲ့ ဓေလ့ဟာ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာသာ က်င့္သုံးေလ့ရွိၿပီး ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာေတာ့ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အေလ့အက်င့္က အသက္တမွ် အေရးႀကီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယေန႔ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ သြားေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အမ်ားျပည္သူမ်ားနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းကိစၥရပ္ တစ္ခုခုကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ သူေတြဟာလည္း ရလာတဲ့ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိသာ ဖက္တြယ္မက္ေမာမေနၾကဘဲ မွားယြင္းမႈမ်ား၊ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ားကုိ တာ၀န္ခံျခင္း၊ တာ၀န္ယူျခင္း အဆုံးစြန္ဆုံးအေနျဖင့္ လုိအပ္ပါက ႏုတ္ထြက္ျခင္းျဖင့္ တာ၀န္ကုိသိေသာ၊ တာ၀န္ကုိ ယူတတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ား ထားႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ တုိက္တြန္းလုိက္ရပါတယ္။

0 အၾကံျပဳျခင္း: