Friday, February 14, 2014

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ ့ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာက္ဆြဲနည္းလမ္းမ်ား
ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းနိဳင္ဖို ့ အေကာင္းဆံုးစကားလံုးကို ျပပါဆိုရင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ ့စကားသာ ရွိတယ္ ။ အနက္အဓိပၸယ္ ဖြင့္လာတဲ ့အခါက်ေတာ့ အေပးအယူနည္းလမ္းတို ့နဲ ့ ေအာက္ဆြဲနည္းလမ္းေတြ အသံုးျပဳၾကတတ္တယ္ ။ သူ ့လူကိုယ္ဖက္သား ျဖစ္ေအာင္နဲ ့ တပည့္ခံေအာက္ဖက္ က်ေရာက္သြားေစေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ ့ နည္းလမ္းေတြ အသံုးျပဳၾကတယ္ ။

ဒီအခါမ်ိဳးမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြၾကား ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္သြားေအာင္ လူမေလး မခန္ ့စကားလံုးေတြ ပစ္သြင္းျပီး ဗဟိုခ်က္မကို ယုိင္လဲေစေအာင္ ျပဳလုပ္တဲ ့ နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳလာၾကတယ္ ။ ဘယ္သူက ဘာေကာင္မို ့လို ့လဲ ဆိုျပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ အားမနာပ ေသြးထိုးစကားနဲ ့ ေျပာလာတာၾကားရတယ္ ။ သိပ္ကိုအံ ့ၾသမိတာက ဒါေတြဟာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေဇါင္းေပးေနရမဲ ့အခ်ိန္မွာ ထြက္ေပၚေနတာမို ့ သံယသမ်က္လံုးနဲ ့ တိုင္းတာရေတာ့မဲ ့ လကၡဏာျဖစ္တယ္ ။

ခိုင္မာျပတ္သားတဲ ့ နိဳင္ငံေရးသမားေတြနဲ ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ ဒီအခ်က္ကို လံုး၀ဥသံု သတိထားတယ္ ဆိုတာ နားမလည္ၾကလို ့သာ ေျပာဆိုသံုးနံဳးတာတာလို ့ယူဆတယ္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိက တာ၀န္အရွိဆံုးသူဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ျဖစ္တယ္ ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကသာ ဒီကေန ့ ျမန္မာနိဳင္ငံျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္နိဳင္သူျဖစ္တယ္ ။ အျခားမည္သည့္ ပုဂၢိဳ္လ္ကမွ ေဆာင္ရြက္နိဳင္စြမ္း မရွိဘူးဆိုတာ က်ြန္ေတာ္တို ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ခြဲျခားနားလည္တယ္ ။

ခုအခ်ိ္န္မွာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ ့ ရွိေနေပမဲ ့ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ အစိုးရေျပာင္းလဲသြားရင္ အဲဒီအဖြဲ ့က ရွိခ်င္မွ ရွိေနေပလိမ့္မယ္ ။ ဒါေပမဲ ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေရးအဖြဲ ့ကေတာ့ ေနာက္တက္လာတဲ ့အစိုးရရဲ ့ ဖြဲ ့စည္းမွဳေအာက္ကေနျပီး လူေျပာင္း မူေျပာင္း သြားၾကမွာဆိုတာကိုေတာ့ ယံုၾကည္ျပီးသားျဖစ္တယ္ ။ သို ့အတူဘဲ လက္ရွိသမၼတအၾကံေပးမ်ားအဖြဲ ့ဟာလဲ ဒီကေန ့သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လဲ -၂၀၁၅-ခုႏွစ္ သမၼတ တစ္ေယာက္ေျပာင္းလဲလာခဲ ့ရင္ အၾက့ံေပးပုဂၢိဳလ္ေတြကပါ ေျပာင္းလဲကုန္ၾကမွာျဖစ္တယ္ ။ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းက က်ြန္ေတာ္တို ့ ၀န္ၾကီးေတြလဲ ေနာက္အစိုးရ တက္လာတဲ ့အခါ ေျပာင္းလဲသြားမွာပါဘဲလို ့ နယူးေယာက္ျမိဳ ့မွာ ေျပာသြားေသးတယ္ ။

မေျပာင္းလဲတာကေတာ့ ျမန္မာနိဳင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိလို ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရအံုးမွာဘဲ ဆိုတာဘဲျဖစ္တယ္ ။ ဒီကေန ့ က်ြန္ေတာ္တို ့လိုခ်င္ေနတာဟာ စစ္မွန္တဲ ့ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရကို ျဖစ္တယ္ ။ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို လိုလားသူမ်ားျဖစ္တယ္ ။ ဒါေပမဲ ့ စစ္မွန္တဲ ့ ျပည္သူေတြရဲ ့ ေထာက္ခံတဲ ့ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုနဲ ့ အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယားနဲ ့ ျဖစ္ေနတဲ ့ စနစ္ကို လုိလားသူမ်ားျဖစ္တယ္ ။ ဒါေပမဲ ့ လက္ရွိျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့ စနစ္က စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဟာ ဗ်ဴရိုက ရွိေနျပီးသားျဖစ္တယ္ ။ ဒီေတာ့ ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ဟာ ခုခ်ိန္ထိ လြပ္လြပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီအႏွစ္သာရနဲ ့ ျပည့္စံုတဲ ့ နိဳင္ငံေတာ္ျဖစ္ေစဖို ့ အလွမ္းေ၀းေနေသးတယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္တယ္ ။

၂၀၀၈- နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဟာ တကယ္ေတာ့ စစ္တပ္ေနာက္ခံအားျပဳထားတဲ ့ ဥပေဒျဖစ္တယ္ ဆိုတာ လူတိုင္းသိတယ္ ။ UNFC-လို ့ ေခၚတဲ ့ ျပည္ပ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့မ်ားက ဒီ-၂၀၀၈-ခုႏွစ္ ဖြဲ ့စည္အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းျပီး အသစ္ျပန္ေရးဆြဲမယ္ လို ့ ေၾကညာထားျပီးသားျဖစ္တယ္ ။ ေနာက္တက္လာတဲ ့ အစိုးရကလဲဘဲ -၂၀၁၅-ခုႏွစ္မွာ ဒီ-၂၀၀၈-ခုနွစ္ ဖြဲ ့စည္းပံုကို ျပင္ဆင္ျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏၱယားကို ဆက္လက္ အေကာင္းအထည္ ေဖၚေဆာင္ေနရင္ေတာင္ လက္မခံဘဲ ေနၾကမွာျဖစ္တယ္ ။

ဒီလိုဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအဖြဲ ့-UNFC-ရဲ ့ မူ၀ါဒနဲ ့ မကိုက္ညီတဲ ့အတြက္ ေနာက္တက္လာမဲ ့အစိုးရကို ဖြဲ ့စည္းပံုနဲ ့ ပါတ္သက္လို ့ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲမွ အပစ္အခပ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္နဲ ့ နိဳင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ျဖစ္မယ္လို ့ဆိုလာရင္ ျမန္မာနိဳင္ငံဟာ ျပည္တြင္းေရးျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘယ္လိုနည္းနဲ ့မွ ေဆာင္ရြက္လာနိဳင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးလို ့ ထင္ျမင္တယ္ ။ မျပီးေသးတဲ ့ ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့ ျပည္တြင္းေရးဟာ ဖြဲ ့စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ ။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ၾကီး ျငိမ္းခ်မ္းဖို ့ ဖြဲ ့စည္းပံုအသစ္တစ္ခုကို ေရးဆြဲရမွာသာ ျဖစ္တယ္ ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုမွ မဟုတ္ဘဲ ဘယ္သူျဖစ္ျဖစ္ သမၼတျဖစ္ေစ နိဳင္ေသာ အခ်က္မ်ားအေနနဲ ့ -၅၉-စ-ဥပေဒကို ျပင္ဆင္မယ္ ဆိုရင္လဲ -UNFC-ဟာ လက္မခံဘဲ ပယ္ခ်ေနမယ္ ဆိုတာ သူတို ့ရဲ ့ မူ၀ါဒကို တိက်စြာ ေၾကညာထားျပီးသား ျဖစ္တယ္ ။ ဘာျဖစ္လို ့လဲ ဆိုေတာ့ -UNFC-က ဒီဖြဲ ့စည္းပံုကို မ်က္နာဖံုးကေန ျပင္ဆင္အသစ္ေရးရမယ္လို ့ ျပတ္ျပတ္သားသား ေၾကညာထားလို ့ဘဲျဖစ္တယ္ ။ ဒီေတာ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အလွမ္းကြာေ၀းေနမယ္ ဆိုတာ ေျပာလို ့ရတယ္ ။

ဒီလိုမ်ိဳးျပသနာေတြကို သမၼတအၾကံေပးေတြက သမၼတကို ေပးၾကဖို ့လိုတယ္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ ့ အၾကံညဏ္ကို ေပးမွ သမၼတက ေဆာင္ရြက္နိဳင္မွာျဖစ္တယ္ ။ ျပည္သူမ်ားကို စိတ္ပ်က္ေစမဲ ့ အေျပာအဆိုမ်ားနဲ ့ အၾက့ံေပးစကားေျပာေနၾကမယ္ ဆိုရင္ သိကၡက် ေ၀ဖန္ခံေနရအံုးမွာျဖစ္တယ္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ မျမင္ခ်င္အဆံုးျဖစ္ေနတဲ ့ သမၼတအၾကံေပးေတြရဲ ့ စကားေတြ-လကၡဏာေတြဟာ ခုေတာ့ ျပည္သူ ့ခ်ဥ္ဘတ္ဘ၀ကို မီဒီယာ ကြန္ယက္ေတြမွာ ေတြ ့ျမင္လာရတယ္ ။

က်ြန္ေတာ္တို ့က ခုလိုအၾကံေပးတင္ျပေနတာေတြဟာ ျမန္မာနိဳင္ငံျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ ့ အဓြန္ ့ရွည္ သာသနာေတာ္တည္တန္ ့ေရးကို ျဖစ္ေစခ်င္လို ့ဘဲျဖစ္တယ္ ။ ေကာင္းမြန္တဲ ့ အစိုးရျဖစ္ခ်င္ရင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အၾကံေပးျခင္းမ်ားကို လက္ခံယူရမွာျဖစ္တယ္ ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ရာမွာ ဘယ္သူမဆို ေအာက္ဆြဲ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးမျပဳဖို ့လိုတယ္ ။ အထူးသျဖင့္ အတိုက္အခံမ်ားဆီက သဘာထားမ်ားဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ လက္ရွိအစိုးအေပၚ အေကာင္းျမင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ ရွိေနသလဲ ဆိုတဲ ့ ေပတံနဲ ့ တိုင္းတာၾကည့္ဖို ့လိုတယ္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္ေနတဲ ့ -၂၀၀၈-ခုနွစ္ နိဳင္ငံေတာ္ ဖြဲ ့စည္းအုပ္ခ်ုပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကို က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေနတဲ ့ သူမဟုတ္ဘူးလို ့ ေျပာခ်င္သလို ယံုလဲ မယံုၾကည္တဲ ့ လူေတြျဖစ္တယ္ ။

ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ ့သူမ်ားဆီက အၾကံေကာင္းညဏ္ေကာင္းမ်ား ေပးေနတာကို လက္မခံဘဲေနၾကအံုးမယ္ ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို ထိခိုက္သြားမဲ ့ စကားလံုးမ်ားနဲ ့ ေအာက္ဆြဲနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳေနမယ္ ဆိုရင္ သံသယဆိုတာ အျမဲတမ္းရွိေနၾကမွာျဖစ္တယ္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရမွာ ခုခ်ိန္ထိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအဖြဲ -UNFC-ဟာ အတိုက္အခံျဖစ္ေနသလို နိဳင္ငံေရးသမားေတြကလဲဘဲ -UNFC- ကို ေထာက္ခံထားသူမ်ားျဖစ္တယ္ ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ဟာ ဘာေကာင္လဲ ဆိုတာထက္ မိမိတို ့ကိုယ္ကို မိမိတို ့ ဘာေကာင္လဲ ဆိုတာကို သိထားၾကဖို ့ဘဲ အေရးၾကီးတယ္ ။

ဒါ့ေၾကာင့္မို ့လို ့အဲဒီျမန္မာနိဳင္ငံရဲ ့ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာေတြရဲ ့ ေအာက္ဆြဲနည္းလမ္းကို သံုးေနၾကရင္ သိပ္ျပီးေတာ့ အလွမ္းကြာေ၀းေနမွာျဖစ္တယ္လို ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေတြကို တိတိက်က် ေျပာလိုက္ပါတယ္ ။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

0 အၾကံျပဳျခင္း: