Thursday, February 13, 2014

လ၀က ၀န္ၾကီး၏ မွတ္ေလာက္သားေလာက္ စကား
The Voice Weekly"s မွာ သန္းေခါင္စာရင္းတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ထည့္သြင္းလွ်င္ အေရးယူခံရမည္ဟု လ.ဝ.က ဝန္ႀကီးဆို

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မရွိမွန္း သိလ်က္ႏွင့္ ျပည္လုံးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူရာတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးဟု ထည့္သြင္းပါက လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ဥပေဒအရ အေရးယူခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီက ေျပာၾကားသည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ မရွိသျဖင့္ ယင္းလူမ်ဳိးအတြက္ သန္းေခါင္ စာရင္းတြင္ ျဖည့္သြင္းရန္ အမွတ္အသား (Code) နံပါတ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။
“႐ိုဟင္ဂ်ာလို႔ ေျပာလိုက္႐ုံနဲ႔ ၁၃၅ မ်ဳိးထဲမွာ ပါတယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲလို ေျပာလိုက္႐ုံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ဦးခင္ရီက ေျပာဆိုသည္။

ဤသတင္းကို ဖတ္ရ၍ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အား ၀န္ၾကီး႒ါန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးခင္ရီအား ခ်ီးၾကဴးေထာပနာ လက္လုပ္လက္၀ါးတီးကာ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ရသည္ ။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ သန္ေကာင္စာရင္းေကာက္ခံမည္ ဆိုျခင္းကို အခြင့္အေရးယူကာ ခိုး၀င္ဘဂၤလီကုလားမ်ားက ရသည္းနည္းျဖင့္ အကြက္ေခ်ာင္းေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ ့ေနရသည္ ။ နိဳင္ငံေတာ္က ဥပေဒျပ႒န္းထားေသာ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္ေကာင္စာရင္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ဥပေဒျပစ္မွဳ ရွိသည္ ။ ၄င္းဥပေဒကို အစိုးရက တိက်စြာ မေဆာင္ရြက္ေသးေသာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ ့အခြင့္အေရးဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းက တုန္ ့ျပန္ေျပာဆိုသည္ကိုလည္း ဖတ္ရသည္ ။

ဥပေဒကို မသိရွိ၍ ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ နိဳင္ငံေတာ္က ၄င္းဥပေဒအား အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ထုတ္ျပန္ရန္လိုသည္ ။ က်ြန္ေတာ္ေနထိုင္ေသာ အေမရိကမွာ -IDENTIFICATION CARD- ID- ကို တရား၀င္ေနထိုင္ခြင့္ ရသူတိုင္း လုပ္ထားရသည္ ။ ခိုး၀င္ေသာသူတို ့မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရ ။ ၄င္းကဒ္မွာ -ID-နံပါတ္ကို ေရးသားထားေပးသည္ ။ ဤသည္မွာ က်ြန္ေတာ္တို ့၏ အေမရိကျပည္ေထာင္စုတစ္ခြင္ မည္သည့္အရပ္မွာေနေန အစိုးရက သိရွိထားသည့္ အခ်က္အလက္ျဖစ္သည္ ။ ခလုပ္ကေလး တစ္ခ်က္နွိပ္ရံုႏွင့္ ၄င္းသူသည္ မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ခ်က္ခ်င္းသဲလြန္စရရွိျပီး စံုစမ္းရသည္ ။ ID-ကဒ္တြင္ အမည္-လိပ္စာ-ေမြးသကၠရစ္-လိင္-မ်က္လံုးအမွတ္အသား- အရပ္အေမာင္း -ကဒ္ထုတ္ေပးသည့္ႏွစ္-ကဒ္ကုန္ဆံုးသည့္ႏွစ္ စသည့္ျဖင့္ ေဖၚျပထားသည္ ။ ယခင္ကမူ ကဒ္၌ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ကဒ္မွာရိုးရိုးစကၠဴျဖင့္ ထုတ္ေပးသည္ ။ ယခုေတာ့ ပလက္စတိတ္ျဖင့္ ဓတ္ပံုကို ထည့္သြင္းထားရာ အဆင့္ျမင့္ေနျပီ ။

ဤေနရာ၌ -ID-ကဒ္မွာ လူမ်ိဳး- ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကို ထည့္သြင္းမေဖၚျပဘဲ ေစာေစာက ေျပာထားသလို ေဖၚျပျခင္းမွာ-ID-ကဒ္ကို ျပဳလုပ္ထားသည့္အေျခအေနအရ မေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ စင္စစ္အားျဖင့္ က်ြန္ေတာ္တို ့သည္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရရံုးတြင္ မိမိတို ့ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ လူမ်ိဳးအမည္ကို တိက်စြာ ေရးသားျဖည့္စြက္ခဲ ့ျပီးမွ ယခုကဲ ့သို ့ -ID-ကဒ္ကို ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္ ။ ပါ့စ္ပို ့- အေမရိကျပည္ေထာင္စု နိဳင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ - ဒရိုင္ဘာလိုင္စင္-ေဆးခန္းျပရန္ အာမခံကုမဏီမွ ကဒ္- ဘဏ္ကဒ္မ်ားတြင္လည္း ၄င္းအတိုင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ မည္သည္ကဒ္တြင္မဆို အတိုခ််ံဳးနွင့္ လိုရင္းကိုသာ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထို ့ေၾကာင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ နိဳင္ငံသားကဒ္ျဖစ္ေစ- မွတ္ပံုတင္တြင္ျဖစ္ေစ- ျမိဳ ့နယ္သားကဒ္ျဖစ္ေစ -ပါ့စ္ပို ့ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္သည္အခါ လူမ်ိဳး-ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာကို ေနရပ္လိပ္စာအတိအက်ျဖင့္ ေရးသားျဖည့္စြက္ျပီး ကိုက္ညီျပီးမွ တရား၀င္ကဒ္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္လိုသည္ ။

သို ့ျဖစ္၍ နိဳင္ငံေတာ္အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားရမည့္ လူဦးေရနွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္ေကာင္စာရင္း၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ ထုတ္ျပန္ရန္လိုေနျပီ ။ ၄င္းဥပေဒက ေပ်ာ့ညံ ့ေနေသးလွ်င္ ေခတ္စနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒမ်ားကိုပင္ ထည့္သြင္းရအံုးမည္ျဖစ္သည္ ။ အဓိကမွာ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ သန္ေကာင္စာရင္းေကာက္ယူေရး၌ ယံုၾကည္မွဳ ရွိၾကေစေရးျဖစ္သည္ ။ နိဳ္င္ငံေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားမွ ယံုၾကည္ဖို ့လိုသည္ ။ အကယ္၍ ယံုၾကည္မွဳ မရွိပါက ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ သန္ေကာင္စာရင္းေကာက္ခံမွဳသည္ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ လူပမ္း နိဳင္ငံတကာ၌ သိကၡာက်စရာျဖစ္သည္ ။ ခိုး၀င္လူမ်ိဳးမ်ားကို သန္ေကာင္စာရင္းေကာက္ခံရာ၌ အခက္အခဲေတြ ့ရွိမည္ကို စိုးရိမ္ေနသည္ထက္ ျမန္မာနိဳင္ငံ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မွဳ မေပ်ာက္ပ်က္ေစဖို ့အေရးၾကီးသည္ကိုလည္း သတိထားရမည္ျဖစ္သည္ ။ ေျပာေတာ့တစ္မ်ိဳး-လုပ္ေတာ့တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို ့မွာ ဖြားဖက္ေတာ္ ရန္ျဖစ္ဖက္မ်ားျဖစ္ေနၾကရာ ယခုအခ်ိ္မွာေတာ့ ရန္ခဲပူဆာမျဖစ္ၾကဘဲ ခ်စ္ခင္စည္းလံုး ညီညြတ္စြာ ရွိၾကေစလိုသည္ ။

ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ မရွိေသာလူမ်ိဳးလိမ္နာမည္ကို ထည့္သြင္းေရးလာလွ်င္ သန္ေကာင္စာရင္းဥပေဒ၌ တည္ဆဲ ဥပေဒအရ ျပင္းထန္စြာ ျပစ္းဏ္ခ် အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္သည္ အလြန္တရာ ေကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္ ။ ထိုနည္းတူ ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ မရွိေသာ ၄င္းလူမ်ိဳးလိမ္နာမည္အား မီဒီယာ-ဂ်ာနယ္-သတင္းစာ- စာေစာင္-လက္ကမ္းစာေစာင္ -ပိုစတာ- အင္တာဗ်ဴးး-နိဳင္ငံေရးပါတီ- ေဟာေျပာပြဲမ်ား၌ ထည့္သြင္းအသံုးျပဳျပီ ဆိုပါက ဥပေဒအရ တားျမစ္ပိတ္ပင္ေသာ တည္ဆဲ ဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္မွ အျမန္ဆံုး ခ်မွတ္ေၾကာ္ျငာေပးရန္ လိုေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ။။။။။။။။။

ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္ ( နယူးေယာက္ )

0 အၾကံျပဳျခင္း: