Tuesday, February 11, 2014

ယူနတီဂ်ာနယ္ပါ လက္နက္စက္ရံုကိစၥ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ မလိုသည့္အတြက္
ခိုင္ေအာင္ေက်ာ္  ( နယူးေယာက္ )


ျမန္မာနိဳင္ငံမွ ယူနတီဂ်ာနယ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထားသည္ ။ အေၾကာင္းမွာ နိဳင္ငံေတာ္၏ လွိဳ ့၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ေပါက္ၾကားေစေသာေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေယဘူယ်နားလည္သည္  ။ သို ့ေသာ္ ယူနတီဂ်ာနယ္ပါ လက္နက္စက္ရံုကိစၥ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ  ရွိဖို ့လိုသလား ဆိုေသာ မွဴးးေဇၚ၏ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရွုရသည္ ။ သူ၏ေဆာင္းပါးတြင္ ခုလိုေဖၚျပထားသည္ ။


(  ယူနတီ ဂ်ာနယ္ကိစၥတြင္ အခ်က္အလက္မခိုင္မာ၊ တိက်ေသာအေထာက္အထားမရွိ၊ စက္ရုံျပင္ပဓါတ္ပုံမ်ားရိုက္ယူျပီး ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား ေျပာစကားကို ခိုင္မာေသာ အရင္းအျမစ္သဖြယ္ အသုံးျပဳ၍ ဓါတုလက္နက္စက္ရုံဟု ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမွာ ယင္းဂ်ာနယ္၏ အရည္အေသြးသာ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါကိစၥကို မွားယြင္းေၾကာင္း အထင္အရွား ျပႏိုင္စိမ့္ေသာငွာ စက္ရုံဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိစြာျဖင့္ ဖြင့္ခ်ျပသရန္လည္း အေၾကာင္းမရွိပါ။ ယေန႕ေခတ္တြင္ ၁ စင္တီမီတာ Resolution ေဖာ္ႏိုင္ေသာ ေထာက္လွမ္းေရးုျဂဳိလ္တုမ်ား ထြက္ေပၚေနျပီ ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဓါတုလက္နက္ စီမံကိန္း ရွိလွ်င္ မွတ္တမ္းဆိုးမ်ား ရွိခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖုံးဖိထား၍ မရပါ။ )


ဤသို ့အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုေရးသားထားေသာေၾကာင့္ ယူနတီဂ်ာနယ္က သတင္းေထာက္မ်ားကို ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္သာ ရွိေတာ့သည္ ။ သတင္းေထာက္မ်ားတြင္ တိက်ေသာအေထာက္အထားမရွိ-ေဒသခံရြာသားမ်ား ေျပာစကားကို ေရးသားထား၍ ယခုဖမ္းဆီးထားျခင္းမွာ လံုး၀အဓိပၸါယ္ မရွိျဖစ္ေနသည္ ။ ဓါတုစက္ရံုကိစၥကို မွားယြင္းစြာ ေဖၚျပသည္ဟု သတ္မွတ္ထားလွ်င္ အစိုးရသည္ မည္သို ့မွ် ၄င္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဖမ္းဆီးရန္ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိေခ် ။


သတင္းေထာက္တို ့က ေဖၚျပခဲ ့သည္မွာ ယုတၱိအတန္ဆံုး အေၾကာင္းအရာသည္ စက္ရံုရွိေနျခင္းကို ျပဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္ ။ ၄င္းစက္ရံုုသည္ မည္သည့္စက္ရံုျဖစ္ေၾကာင္းကို ခိုင္မာေသာ သတင္းအတည္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ ေရးသားေသာေၾကာင့္ မီဒီယာက်င့္စဥ္ သေဘာတရားႏွင့္ မကိုက္ညီမွဳ တစ္ခု ရွိေနသည္ ။ ျမန္မာနိဳင္ငံ၏ မီဒီယာစည္းကမ္းနည္းလမ္းတစ္ခုမွာ ၄င္းျပသနာျဖစ္သည္ ။ အကယ္၍ သတင္းအတည္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ ေရးသားေဖၚျပလွ်င္ ဥပေဒအေၾကာင္းအရ တရားစြဲအေရးယူခံရနိဳင္သည္ ဆိုေသာ ဥပေဒျပ႒န္းခ်က္ကို အစိုးရမွ ထုတ္ျပန္ေပးရမည့္ ကာလျဖစ္ေနျပီ ။

ယခုမူ မီဒီယာသမားမ်ားကို ဥပေဒပုဒ္မၼ မရွိဘဲ ဖမ္းဆီးထားျခင္းမွာ အစိုးရက လိုရာဆြဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ကာ ဖမ္းဆီးထားျခင္းျဖစ္ျပီး  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျခိမ္းေျခာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္ ။  နိဳင္ငံေတာ္၏ လွိဳ ့၀ွက္ခ်က္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ကာ မည္သူမွ် မျပဳလုပ္ရဆိုေသာ ဥပေဒမ်ားမွာ နိဳင္ငံတိုင္းတြင္ ရွိသည္ ။  အေမရိကနိဳင္ငံက ျဂိဳလ္တုမ်ားကို ကမၻာတစ္၀ွမ္းပါတ္၍ တင္ထားသည္ ။  ထို ့ေၾကာင့္ မည္သည့္နိဳင္ငံ မည္သည့္ ေနရာ က မည္သူတို ့ သြားလာေနထိုင္ၾကသည္ကို ျမင္ေတြ ့ရသည္ ။ အကယ္၍ ေနျပည္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ခမ္းမထဲတြင္ အေသးဆံုးကမ္မရာတစ္ခုကို ထားခဲ ့လွ်င္ပင္  က်ြန္ေတာ္သည္ နယူးေယာက္ျမိဳ ့ရွိ ေနအိမ္မွ အလံုးစံျုမင္ေတြ ့နိဳင္သည္ ။ စပိုင္ကမ္မရာမ်ားသည္ က်ြန္ေတာ္တို ့ဆီမွာ လိုသေလာက္ ၀ယ္ယူခြင့္ရွိသည္ ။

အေမရိကမွ လက္နက္ထုတ္လုပ္ေသာ သူမ်ားသည္ ရုပ္ျမင္သံၾကားမွာ ထာ၀စဥ္ျပေနသည္ ။ သူတို ့က ေသနတ္မ်ားကို ပစၥတိုကအစ ေမာင္းျပန္ေသနတ္အထိ ထုပ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားျဖစ္သည္ ။ ၾကိဳက္လွ်င္ ၀ယ္၍ ရသည္ ။ သို ့ေသာ္  ညဴကလီးယားစက္ရံု-နာဆာအာကသ စခမ္း-အျခားနိဳင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္လုပ္ငန္း႒ါနမ်ားကို ျပင္ပလူမ၀င္ရေခ် ။ က်ြန္ေတာ္တို ့ရပ္ကြက္တြင္ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့ရွိသည္္ ။ ၄င္းရံုးကို ဂိုေဒါင္သဘြယ္ျပဳလုပ္ထားျပီး မည္သူကမွ် စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦဟု မသိရွိၾက ။ လွိဳ ့၀ွက္႒ါနျဖစ္ေန၍ လူတိုင္းသိရွိၾကသည္မဟုတ္ေခ် ။


မည္သို ့ပင္ဆိုေစ အစိုးရ၏ လွိဳ ့၀ွက္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားျခင္းသည္  သတင္းအမွန္ျဖင့္ အတည္ျပဳခ်က္ယူ၍ ေရးသားျခင္း မရွိျခင္းေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးလွ်င္ အေမရိကျပည္ေထာင္စုမွ စာေရးဆရာမ်ား-ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္မ်ား-ထုတ္လုပ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္ ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္  ရုပ္ရွင္ကားေပါင္းမ်ားစြာတို ့သည္ ဇါတ္လမ္းသဘြယ္ ရိုက္ကူးထားရာ ၄င္းရုပ္ရွင္ဇတ္ကားမ်ားကို ၾကည့္ရူသူတို ့က အမွန္ဟု မယူဆၾက ။


ျမန္မာနိဳင္ငံ အစိုးရ၏ အေရးၾကီးေသာ ႒ါန-စက္ရံုမ်ားကို မီဒီယာမ်ား၌-ရုပ္ရွင္ရိုက္ကူးျခင္းျဖစ္ေစ ၄င္းတို ့သည္ စိတ္ကူးယဥ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပထားခြင့္ရွိသည္ ။ သို ့ေသာ္ နိဳင္ငံေတာ္၏ လွိဳ ့၀ွက္႒ါနမ်ားကို သတင္းေပါက္ၾကားေအာင္ ေထာက္လွမ္းေရးသားျခင္းသည္ သူလွ်ိဳသဘြယ္ ျဖစ္သြားတတ္သည္ ။ ၄င္းကဲ ့သို ့ေရးသားျခင္းမွာ အျခားနိဳင္ငံမ်ားသို ့ သူလွ်ိဳအစီရင္ခံစာမ်ားသာ ေရးေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္ ။ အေမရိကမွျဖစ္ေစ-ဆိုဗီယက္ရုရွားကျဖစ္ေစ သူလွ်ိဳဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုေနၾကေသာ သူတို ့မွာ ဤသို ့ေရးသားထုတ္ေ၀ အစီရင္ခံၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္ ။  သူတို ့၏ နိဳင္ငံေတာ္လွိ်ဳ ့၀ွက္မ်ား အမွန္တကယ္ ေပါက္ၾကားသြားမည္ကို စိုးရိမ္ထိပ္လန္ ့ျပီး ခ်က္ခ်င္း အေရးယူတုန္ ့ျပန္ၾကတတ္ၾကသည္ ။


ယူနီတီဂ်ာနယ္မွ သတင္းေထာက္မ်ားမွာ ၄င္းကဲ ့သို ့ နိဳင္ငံေတာ္၏ လွ်ိဳ ့၀ွက္ခ်က္ကို ျပင္ပနိုဳင္ငံသို ့ ေပါက္ၾကားေအာင္ ေရးသားအစီရင္ခံျခင္း မဟုတ္ ။ သူလ်ွိဳအျဖစ္ အစီရင္ခံစာေရးသား ေပးပို ့သည္ဆိုလွ်င္ တိတ္တိ္တ္သာ ေပးပို ့ၾကမည္ျဖစ္သည္ ။  သို ့ျဖစ္၍ သူတို ့မွာ သူလွ်ိဳအျဖစ္ သတ္မွတ္နိဳင္ေသာသူမ်ား မဟုတ္ေခ် ။  ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ဤစက္ရံုကိစၥအေၾကာင္းကို ေရးသားရာ၌ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏ စကားကို အေျခခံ၍ ေရးသားခ်က္သာျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ေနရာ ျမန္မာအစိုးရအဖို ့ ဤကိစၥသည္ အပမ္းမၾကီးေၾကာင္း ထုတ္ျပေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္ ။  အထူးသျဖင့္  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရႊေမာင္သည္ ေမာင္ေတာျမိဳ ့နယ္ ဒုခ်ရားတန္းက ရဲတပ္္ၾကပ္ၾကီး ေအာင္ေက်ာ္သိန္းကို သူတို ့လူမ်ိဳးမ်ားက သတ္ျဖတ္မွဳ-အေလာင္းေဖ်ာက္ျပီး လက္နက္လုယူမွဳအား- ေဖ်ာက္ဖ်က္ေစကာ ကမၻာ့နိဳင္ငံအသီးသီးသို ့ သတင္းအမွားထုတ္ျပန္ျပီး သူလွ်ိဳသဘြယ္ သတင္းေပးအစီရင္ခံသည္ ။ သူ၏ ယုတ္မာေကာက္က်စ္ေသာ အစီရင္ခံမွဳေၾကာင့္ ကုလသမၼဂပင္ ဘဂၤလီမူဆလင္ လူေပါင္း-၄၈-ဦးေသဆံုးျခင္းျဖစ္ရသည္ဟု ၀မ္းနည္းေၾကာင္း ေၾကညာခ််က္ထုတ္ျပန္ခဲ ့ရသည္ ။ မီဒီယာ၏ မွားယြင္းစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္းခံရျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ခုခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္း၍ မရေသးျဖစ္ေနသည္ ။


ျမန္မာအစိုးရအဖို ့ ဤစက္ရံုသည္ ဓါတုစက္ရံု ဟုတ္ျခင္း-မဟုတ္ျခင္းကို အတိအလင္း ေျဖရွင္းေျပာဆိုလိုက္ရံုမွ်ႏွင့္ ျပီးေျမာက္သြားသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္  ။ သတင္းေထာက္မ်ားအား ဖမ္းဆီးျပီး လိုရာဆြဲေျပာ-ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာ ေျပာေနရံုမွ်ႏွင့္ အက်ိဳးရွိမည္ မထင္ ။ စက္ရံုကို မည္သူ ့ကိုမဆို လုိက္လံျပသျပီး  ျပစရာလည္း မလိုအပ္ေခ် ။  နိဳင္ငံေတာ္၏ လွိဳ ့၀ွက္ခ်က္မ်ားကို မည္သူကမွ် မိမိတို ့နိဳင္ငံ၏ လွိ်ဳ ့၀ွက္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖၚျပသသူမ်ား မရွိ ။ ၄င္းစက္ရံု၏ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ေနရာက လပ္ေတာ့တစ္လံုးျဖင့္  ထုိင္ၾကည့္ေနလွ်င္ အျမင့္ေပတစ္ေသာင္းက ရုပ္ျမင္သံၾကားရိုက္ေနေသာ- ( Drone ) - ေလယဥ္ငယ္ကေလးကို လႊင့္တင္ထားပါက က်ြန္ေတာ္တို ့သည္ ၄င္းစက္ရံု၏ မည္သည့္လွဳပ္ရွားမွဳကို မဆို သိရွိနိဳင္ေသာ ေခတ္ျဖစ္သည္ ။ အရပ္သား ေဒသခံမ်ားကိုပင္ သတင္းေမးယူရန္ မလို ။


သို ့ေသာ္ ၄င္းကဲ ့သို ့ စက္ရံု၏ သြားလာလွဳပ္ရွားမွဳကို သတင္းအျဖစ္  ေရးသားေနလို ့ လြပ္လြပ္စြာ ေရးသားခြင့္အား အမွန္တကယ္ မီဒီယာသမားမ်ားက ရရွိေလျပီလားဆိုသည္ကို သတိထားသင့္သည္ ။  သတင္းသမားတစ္ေယာက္က  မိမိျပည္သူအတြက္ အသက္ကိုစြန္ ့၍ ေရးသားေနမွဳကို ျမန္မာနိဳင္ငံ၌ ဂုဏ္ျပဳေနျပီဟု က်ြန္ေတာ္မထင္ ။  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာနိဳင္ငံအစိုးရကလည္း နိဳင္ငံေတာ္၏ လွ်ိဳ ့၀ွက္ခ်က္မ်ားကို  မေရးသား မထုတ္ျပန္ရျခင္းအား မီဒီယာမ်ားအား ပညာေပးသင္တန္းပို ့ခ်ေပးရန္ လိုအပ္သည္ ။ အျခားတစ္ဖက္မွာ  မီဒီယာမ်ားက သတင္းအတည္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ေရးသားေဖၚျပခ်က္မ်ားကို အစိုးရက သိရွိေသာ္လည္း ဥပေဒတစ္ရပ္အျဖစ္ တားျမစ္ပိတ္ပင္ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိေသး ။  အစိုးရက အတိအက် ေဖၚျပထားေသာ လူမ်ိဳးစာရင္းမ်ားကို မီဒီယာမ်ား၌ ေဖၚျပေနၾကရာ လူ၀င္မွဳၾကီးၾကပ္ေရး႒ါနႏွင့္ ျပည္သူ ့အင္အားဦးစီး႒ါန၀န္ၾကီးရံုးကို အတည္ျပဳခ်က္ ယူရန္လိုသည္ ။ ၄င္းကဲ ့ သို ့ သတင္းအတည္ျပဳခ်က္ မယူဘဲ ေရးသားေနျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္-၂၀၁၄-ခုနွစ္ သန္ေကာင္စာရင္း ေကာက္ခံျခင္းအေပၚ မ်ားစြာ ဂယက္ရိုက္ခပ္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ ့ေနရသည္ ။


ယူနိတီဂ်ာနယ္က သတင္းေထာက္မ်ား၏ ဓါတုစက္ရံုသတင္းေရးသားျခင္းသည္ သာမန္ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာစကားကို အေျခခံကာ ေရးသားျခင္းဟု ဆိုျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအဖို ့ မည္သို ့မွ်  ထိခိုက္နစ္နာေစမွဳ မရွိ ။  ထို ့ေၾကာင့္ခ်က္ခ်င္း လႊတ္ေပးသင့္သည္ ။ သန္ေကာင္စာရင္းေကာက္ခံေရး၌  ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေကာက္ယူနိဳင္ေရးအတြက္ လူမ်ိဳးစာရင္းကို နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းကာ ေရးသားေနေသာ မီဒီယာမ်ားကိုသာ ဥပေဒထုတ္ျပန္ျပီး တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ အမိန္ ့ထုတ္ျပန္ရန္သာ လိုအပ္ပါေၾကာင္း  ။။။။။။။။။။

0 အၾကံျပဳျခင္း: