Monday, December 15, 2014

ေန ့စဥ္ ရႊီး ေနၾကတာ ထံုးစံပဲ

video

တသက္တာ အလြဲ မ်ား
*************************

မူရင္း/တေန႔စာ အလြဲ မ်ား
.
V-1 ♫ ♫ ♫ ♫
ေနာ္ေ၀ က ဘုရင္ဗ် တိုင္းခန္း လွည့္လည္ မဟ
သြားမယ္ ေဂါ၀ိန္ ဆိပ္ကမ္းကိုဗ်ားး
က်ဳးေက်ာ္တဲေတြ အမ်ားၾကီး
မေတြ ့ေအာင္ ႐ွိသမွ် ဖ်က္ဆီး...
ဒီဘက္ကို ၾကြပါ မိတ္ေဆြေကာင္းၾကီးေရ
ၿဖိဳ ဖ်က္ပစ္ႁပီေပါ့…ဆိတ္သေရ အုပ္ဖို႔ၾကံေတာ့
ဖြတ္..ထံုးစံအတိုင္းကို ယုတ္ၿပီေပါ့...
ေၿမ..ထိုးမယ္ လွန္ပစ္မယ္လုပ္ရင္း
အကုန္လံုး “ဘတ္ဖိုး”...နဲ႔သာ ထိုးၿပစ္္ေတာ့...

CHO-1 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲေတာ့ မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလည္း....ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

♫ ♫ ♫ ♫
♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫
♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫ ♫

V-2 ♫ ♫ ♫ ♫
က်ဴးေက်ာ္တဲေတြအစ...ဒီဆင္းရဲမႈမ်ား
အေျဖ တစ္ခုခု ေတာ့ လိုက္႐ွာေပါ့
လုပ္ေနတာ ျဖစ္ေနတာ ေဆးအနာ တျခားစီ
ဘတ္ဖိုးႀကီးသာ အားကိုးေတာ့
က်ဴးေက်ာ္တဲေတြထိုး ဘုရား ပုထိုးေတြထိုး
ေတြ႔ျမင္သမွ် လွိမ့္ ထိုးေနေတာ့
ေၿပးသူေၿပးကာ လမ္းေပၚ လဲတဲ့သူလဲကာ
စိတ္ေခ်ာက္ခ်ားလိုက္တာ
ဖြတ္က်ားမ်ားရယ္ ယုတ္လိုက္ထွာ

CHO-2 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲ ေတာ့ မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလဲ ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

CHO-3 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲ ေတာ့မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလည္း....ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

0ူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
♫ ♫ ♫ ♫
♫ ♫ ♫ ♫ Solo
♫ ♫ ♫ ♫

V-3 ♫ ♫ ♫ ♫
ၿပည္သူမ်ား အကုန္ ဆင္းရဲရ...
ဒုကၡေတြ ေဖ်ာက္မတဲ့ဗ်
လုပ္မယ္ေနာက္သက္တမ္း ထိ “ဘေၿပာင္” က
ေအးဗ်ာ ဖြတ္ပါတီ က ၀င္ၿပိဳင္ဦးမွာေပါ့
ဟ သြားၿပီ မိဘၿပည္သူမ်ားခံဟ
ဘာတတ္နိုင္ေသးလို ့လဲ
ၿဖီးတာ “အဘ”တို ့ပါ ပဲ
ေန ့စဥ္ ရႊီး ေနၾကတာ ထံုးစံပဲ
ေရြးေကာက္ပြဲရွဳံးမွ ေအးမွာပဲ
အေမစု သာ ေခါင္းေဆာင္ပဲ
ေနာက္နွစ္မွာ အဆံုးအၿဖတ္ကြယ့္

CHO-4 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲေတာ့ မေထာင္းသာတယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးလည္း ယုတ္ပါတယ္
မ်ားမ်ားႀကီးလည္း....ယုတ္မာတယ္
ယုတ္သမွ်ထုတ္ ျပ ပါးစပ္အေဟာင္းသားပဲ
တစ္ေထာင့္တစ္ည... နားလိုက္အံုး

CHO-5 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲေနမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲ ေတာ့ မေထာင္းသာပဲ
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတတ္တာ ဘ၀မွာ အဆိုးဆံုးေဟးး
နည္းနည္းေလးေတာ့ ယုတ္တာ႐ွိမယ္....ဟုတ္ရဲ႕လား
ယုတ္မာမႈေတြ မကုန္ႏိုင္ေသး
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ႁပီ ဆိုးတာပဲ
မေနတက္တာ အဆိုးဆံုးေဟးး

CHO-6 ♫ ♫ ♫ ♫
နဲနဲေလးေတာ့ လြဲတာရွိမယ္...
မ်ားမ်ားလြဲေတာ့ မေထာင္းသာဘူးကြယ္
စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီ ဆိုးတယ္ အားလံုးဆိုးတယ္
အဆိုးဆံုးပါ အဆိုးဆံုးေလးးး

ဟုတ္ရဲ႕လားေဟ့...

မားးးမားးးမားးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး

စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ပီ...ဆိုးတယ္ေဟ့
မေနတက္ရင္ အဆိုးဆံုးေဟ့

နားးး နားးး နားးး နားးး နားးး
ေရးးး ေရးးး ေရးးး ေရးးးေရးးး
၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးး

မားးးမားးးမားးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး၀ိုးးးး

စိတ္အခ်ဥ္ေပါက္ပီ.... ဆိုးတယ္ အားလံုးပဲ
ေကာင္းကြက္မ႐ွိ အဆိုးဆံုးေလးးး
.
ေရး/နတ္မင္းေလး ၊ ဘႀကီးေစာ
ဆို /ဘႀကီးေစာ(Ba Gyi Saw)

အရင္ဆံုးထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ လာတဲ့ဆိုင္၀န္ထမ္း၂ဦး

ညေန၃နာရီေလာက္မွာအရင္ဆံုးထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္
လာတဲ့ဆစ္ဒနီျမဳိ ့Martin Place ရွိ Lindt Chocolate Cafe
ဆိုင္၀န္ထမ္း၂ဦး

ေရွာင္နဲ႕တယ္လီဂရပ္တို႕၏အင္တာဗ်ဴးးရုပ္သံ
Than Min Kyaw
အေမစုက လိပ္ကြၽန္းလူသတ္ အမႈတဲြကို တာဝန္ယူေျဖ႐ွင္းေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့အေၾကာင္း သိလိုက္ရေတာ့ က်ေနာ့္စိတ္ထဲမွာ အေမစုအတြက္ ဝမ္းနည္းဝမ္းသာ နွစ္မ်ိဳးလံုးရသကို ယွဥ္တဲြ ခံစားသြားရပါတယ္။

ဝမ္းသာတယ္ဆိုတာ အေမစုက လက္႐ိွအေနအထားမွာ ဘာအာဏာမွ မ႐ိွေသးေပမယ့္လည္း သူအခု တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးရဲ႕ ေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္တာက တစ္ေၾကာင္း အေမစုရဲ႕ ေျဖာင့္မတ္တဲ့စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဥပေဒေလာကကို တတ္ကြၽမ္းပိုသိ ေနတာကတစ္ေၾကာင္းမို႔လို႔ အေမစုလုပ္ရင္ ေအာင္ျမင္နိုင္ေျခ အခြင့္အလမ္း ပိုသာသြားမယ္ေပါ့။

ဝမ္းနည္းတယ္ဆိုတာကထိုင္းနိုင္ငံကလည္း အာဏာ႐ွင္စနစ္ ျဖစ္ေနသလို ျမန္မာနိုင္ငံကလည္း အေရၿခံဳဒီမိုစနစ္ တစ္ျဖစ္လဲ အာဏာ႐ွင္စနစ္ က်င့္သံုးေနတာခ်င္း တူညီေနတဲ့အျပင္ လက္႐ိွမွာလည္း ထိုင္းအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရက ပဏာစားၿပီး စီးပြားအက်ိဳးတူ လုပ္ေဆာင္ေနၾက လို႔ပါဘဲ။

ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေဆြမ်ိဳးတစ္ျဖစ္လဲ ေတာ္စပ္ေနတဲ့ ကြၽန္းသူေဌးသားရဲ႕ က်ဴးလြန္မႈေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို႔ ႀကိဳးစား ေနၾကတဲ့အျပင္ ထိုင္းနိုင္ငံရဲ႕ အဓိကအကၡရာ အက်ဆံုးျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရး ေဟာ္တယ္နွင့္ခရီး သြားလာေရးျဖစ္တဲ့ အက်ိဳးစီးပြားေရးကို ထိခိုက္လာမွာ စိုးရိမ္ေနၾကလို႔ ဘာအျပစ္မွက်ဴးလြန္းျခင္းမ႐ိွတဲ့ အျပစ္မဲ့ ျမန္မာနွစ္ေယာက္ကို တမင္ ထိုးေကြၽးပစ္ဖို႔ ႀကံစည္ထားတာဟာ ထိုင္းအစိုးရဖက္က လြယ္လြယ္ လက္ေလွ်ာ့လိမ့္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။

ဒီအမႈတဲြကို တာဝန္ယူလိုက္တဲ့ အေမစုအျဖစ္မွာ အလြန္ စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ပါတယ္။တကယ္လို႔ ထိုင္းအစိုးရနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရတို႔ အာဏာ႐ွင္ခ်င္း ပူးေပါင္းတိုက္ကြက္ တမင္ဆင္ယင္ ေထာင္ေခ်ာက္ဖမ္းၿပီးေတာ့ ကမ႓ာ့အလယ္ အေမစုရဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ သိကၡာကို ကမ႓ာ့အလယ္ အ႐ွက္ခဲြပစ္မယ့္ ႀကံ႐ြယ္မႈႀကီးတစ္ခုလို႔လည္း ေျပာလို႔ရေနပါၿပီဗ်ာ။

ဘာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီအမႈတဲြအေပၚ အေမစုကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လက္ခံရဲတာကိုက အေမစုရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ သတိၱစြမ္းပကားကို မခ်ီးက်ဴးလို႔ မေနနိုင္ပါဘူးဆိုတာပါ!


video

ဆစ္ဒနီေကာ္ဖီဆိုင္ကို၀င္စီးလိုက္ျပီ
၃ေယာက္ေသ၅ေယာက္ဒါဏ္ရာရတယ္လို႕
့ေအဘီစီသတင္းကေဖၚျပတယ္
ရဲအခ်ိဳ ့လည္းဒဏ္ရာရတယ္
ေသဆံုးသူအၾကမ္းဖက္ရဲ႕နာမည္
ကိုလဲေဖၚျပပါတယ္
အခုမိုင္းရွင္းစက္ရုပ္ေတြအထဲေရာက္ေနျပီ
ဓါးစားခံတခ်ိဳ ့အျပင္ကိုလက္ေျမွာက္ေျပးထြက္
လာတာျပေနပါတယ္
အေရွ ့ေပါက္အေနာက္ေပါက္၂ေပါက္လံုးကေန
၀င္စီးပါတယ္
တိတိက်က်ပစ္ခတ္နိူင္ခဲ့တာပါ
ပစ္ေနရင္းဆိုင္ထဲကေနဓါးစာခံေတြမထိ
ပဲလက္ေျမွာက္ထြက္လာတာပါ
ဓါးစာခံအခ်ိဳ ့ကိုအတြင္းခန္းေခၚသြားတယ္
လို ့အျပင္ခန္းကလြတ္လာသူေတြကဆိုပါတယ္
အၾကမ္းဖက္တေယာက္
ထက္မပိုဖူးလို ့ပစ္ခတ္လြတ္ေျမာက္မႈေတြအရ
ယူဆရပါတယ္
ေပါက္ကြဲေစတဲ့အရာေတြလဲပါလာတယ္ လို႕ဆိုပါတယ္
-------------------------------------------------------------


ဆစ္ဒနီက ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ရဲေတြ ၀င္ေရာက္ ရွင္းလင္းျပီ
ဆစ္ဒနီ ၿမိဳ႕လယ္မွာ အီရန္ ႏိုင္ငံသား ခိုလႈံသူ တစ္ဦး ျဖစ္သူ ေသနတ္သမားက ေကာ္ဖီဆိုင္ တစ္ဆိုင္ကို စီးနင္းၿပီး ဓားစာခံေတြကို ထိန္းသိမ္း ထားရာမွာ လက္နက္ အျပည့္အစုံနဲ႔ ၾသစေၾတးလ် ရဲေတြက ေကာ္ဖီဆိုင္ အတြင္းကို ဝင္ေရာက္ ရွင္းလင္းခဲ့ၾကပါတယ္။
ေကာ္ဖီဆိုင္ ဘက္ကေန ေသနတ္သံေတြ ဆက္တိုက္ ေပၚထြက္ လာၿပီးေနာက္ ေဆးဖက္ ဝန္ထမ္းေတြက လူနာစင္ေတြကို သယ္ၿပီး အေျပးအလႊား သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒဏ္ရာရသူ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ၿပီး ေသနတ္သမားရဲ႕ အေျခအေနကိုေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။
ေသနတ္ သမားဟာ တနလၤာေန႔ မနက္ အေစာပိုင္း ကတည္းက ေကာ္ဖီဆိုင္ကို ဝင္စီးခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အမည္းေရာင္ အစၥလာမစ္ အလံကို ျပတင္းေပါက္ အနီးမွာ ဓားစာခံေတြကို ကိုင္ခိုင္းထားခဲ့ပါတယ္။ Man Haron Monis ဆိုတဲ့ ေသနတ္သမားဟာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က ၾသစေၾတးလ်မွာ ခိုလႈံခြင့္ ရခဲ့တဲ့ အီရန္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမွာ တျခား အမႈအခင္းေတြကိုလည္း က်ဴးလြန္ထားတယ္လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာပါတယ္။
http://www.bbc.co.uk/news/world-australia-30485355

Sunday, December 14, 2014

အခြင့္အေရးလိုင္စင္မ်ားရျပီ


မ်ားမ်ားေပးရင္မ်ားမ်ားအခြင့္အေရးေပးမယ္
လာေနာ္ လာေနာ္ အခြင့္အေရးေတြရမယ္

ပါးစပ္၀ဲေပါက္မယ့္ေဌးအူးU Htay Tint

ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုတာ
အခုမွ ေသေသခ်ာခ်ာ
နားလည္သြားေတာ့တယ္ ။

ႏို္င္ငံေတာ္ဆိုတာၾကီးကို
အုပ္ဂူလုပ္ရင္
ေၾကး ရုပ္ထုေလာင္းေပးပါ ။
ပတ္လည္မွာ ေၾကးေျမာင္း ပါေဖါက္ထားေပးပါ ။

လူထုက ၾကည္ညိဳလြန္းလို ့
ေသးနဲ ့ ပန္း
တံေတြးနဲ ့ေထြး
ဖိနပ္နဲ ့ ပါးရိုက္ရင္
ခံႏိုင္ေအာင္ လို ့ပါ ။

Saturday, December 13, 2014

ဒူးမနာသားေတြပါတစ္ခါတည္းေခၚသြားပါသြားရွာျပီတဲ့ ... အဆင္ေျပရင္
လက္ခုပ္သံေလးေတြၾကားခ်င္ပါတယ္


တရုပ္နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟီေဘးခရုိင္မွာ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ ေက်ာ္ေပ်ာက္ဆုံး

BBC Burmese
တရုပ္နိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ဟီေဘးခရုိင္မွာ ဗီယက္နမ္အမ်ိဳးသမီး ၁၀၀ ေက်ာ္ေပ်ာက္ဆုံးေနတဲ့အမႈကို တရုပ္အာဏာပိုင္ေတြက စုံစမ္းစစ္ေဆးေနပါတယ္။
အဆိုပါအမ်ိဳဳးသမီးေတြက ပြဲစားေတြကတဆင့္ ဟန္ဒန္အနီးရွိ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာက အမ်ိဳးသားေတြနဲ႕ လက္ထပ္ထားတဲ႕ အမ်ိဳးသမီးေတြျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႕တေတြေပ်ာက္ဆုံးသြားတာ နိုဝင္ဘာလကထဲကျဖစ္ျပီး ပြဲစားအမ်ိဳးသမီးျဖစ္တဲ့ တရုပ္ျပည္မွာေနထိုင္ေနတဲ့ ဗီယက္နမ္သူကို လည္းရွာလို႕မေတြ႕ဘူးလို႕ဆိုပါတယ္။

အခုလို အမ်ိဳးသမီးေတြ ရာခ်ီေပ်ာက္ဆုံးမႈမွာ ရာဇဝတ္ဂိုဏ္းေတြ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိနိုင္တယ္လို႕ ယူဆရေၾကာင္း တရုပ္အရာရွိတဦးကို ကိုးကားျပီး ခ်ိဳင္းနားေဒးလီ သတင္းစာကေရးပါတယ္

Sunday, December 7, 2014

ဘုရင္သြားဖို႕ရွင္းတာဒီဖက္မွာငုတ္တုပ္
ေနာ္ေဝဘုရင္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ ေတာင္းဆို
ဧရာဝတီ

ေနာ္ေဝလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ (Amnesty Norge)က မႏၲေလး ေဂါဝိန္ဆိပ္ကမ္းအနီး အဓမၼ ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ေနာ္ေဝဘုရင္က တာဝန္ယူကာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း ေနာ္ေဝအသံလႊင့္ဌာန NRK က ေရးသားထားသည္။ "ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဝင္ၾကသူ ဘယ္သူမဆို ဒီႏိုင္ငံနဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ ဂ႐ုစိုက္သင့္တယ္" ဟု (Amnesty Norge) မွ ႏိုင္ငံေရးအၾကံေပး Gerald Kador Folkvord ေျပာသည္။ ေနာ္ေဝဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားတို႕ကို ၾကိဳဆိုရန္ ေဘာလုံးကြင္းတကြင္းစာ ေျမကြက္ကို ဘူဒိုဇာျဖင့္ ရွင္းခဲ့ျခင္းသည္ VIP မ်ားလာေသာအခါ "လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္" ဟု မႏၲေလးစည္ပင္က ဦးသက္ႏိုင္ထြန္းက ဧရာဝတီသို႕ ေျပာၾကားျပီး ႏိုဝင္ဘာလကတည္းက သတိေပးထားေၾကာင္းႏွင့္ VIP မ်ားျပန္လွ်င္ ေမာင္းထုတ္ခံရသူမ်ား ျပန္လာေန၍ ရေၾကာင္း ဆိုသည္။ ေနာ္ေဝဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားတို႕က ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ဘာေျပာရမွန္းမသိဟု NRK က ေရးသားထားျပီး ျမန္မာႏွင့္ ေနာ္ေဝ "ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ လုံးဝဆန္႕က်င္ဘက္"ဟု ေျပာေၾကာင္း နီးစပ္သူတဦးကို ကိုးကားထားသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာ္ေဝႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနကလည္း ဒီလုပ္ရပ္အေပၚ အလြန္ အံ့အားသင့္မိၿပီး စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္း ရေၾကာင္း ဆိုသည္။

တခတ္ဆန္းခ်င္ေသးသူ

Thursday, December 4, 2014

ကာခ်ဳပ္ကသေဘာေကာင္း။သူ႕မိန္းမသမၼတကိုေပး

Wednesday, December 3, 2014

ဒုကၡသည္ေတြ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ခြင့္ မရွိ2014-12-03
RFA
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ PR ေလွ်ာက္ထားမႈ အေၾကာင္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔က လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး န႔ဲ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး႒ာန တာဝန္ရွိသူေတြ ရွင္းလင္းေန စဥ္
Photo: Myo Zaw ko/RFA

ျပည္ပႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ယူၿပီး ေနထိုင္ၾက တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္းေတြ အပါအ၀င္ ျပည္ တြင္းျပည္ပ အမည္မည္းစာရင္းပါ၀င္ေနသူေတြနဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက ဒုကၡသည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း ခံထားရသူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၿမဲတမ္းေန ထိုင္ခြင့္ Permanent Residency ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိဘူးလို႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီး႒ာနက ဒီကေန႔ ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီး႒ာနရံုးမွာက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ PR ေလွ်ာက္ထားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး န႔ဲ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီး႒ာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက အခုလို ေျပာခဲ့တာပါ။

"ေလွ်ာက္ခြင့္မရွိတဲ့သူက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံရသူ၊ ေနာက္ တစ္ခုက နိုင္ငံတစ္ခုခုမွာ နိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ယူၿပီးေတာ့ ေနထိုင္တဲ့သူ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း စာရင္းဝင္သူေတြပါ"

ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ယူထားသူေတြ PR ေလွ်ာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ကေန ပယ္ဖ်က္ရမွာျဖစ္သလို က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ေၾကာင္းနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါမရွိေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ လိုအပ္တယ္လို႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ေတြ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေဟာင္းေတြရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြကို အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ေပမဲ့ ေလွ်ာက္ထားသူတိုင္းကို ခြင့္ျပဳမွာမဟုတ္ဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသူေတြကို ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔ ဖြဲ႔ၿပီး စိစစ္လက္ခံသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေနထိုင္ခြင့္ရသူေတြကို ၅ ႏွစ္သက္တမ္းရွိတဲ့ PR ကဒ္ကို ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး ၅ ႏွစ္ေက်ာ္သြားရင္ ၁ ႏွစ္တစ္ခါ သက္တမ္းတိုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေဟာင္းတစ္ဦးအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေၾကး အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၅၀၀ နဲ႔ ႏွစ္စဥ္ေၾကး တစ္ႏွစ္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၀၀ ေပးသြင္းရမွာျဖစ္တယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။    ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ
 voa
သီဂီၤလင္း

03.12.2014 21:05

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ PR စနစ္ကို လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းကေနစတင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ။  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သားေဟာင္းေတြပါ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အမည္မည္းစာရင္း၀င္သူေတြ၊ တျခားႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးခိုလႈံခြင့္ ရရွိထားသူေတြနဲ႕ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ထားသူေတြကိုေတာ့ လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ လ၀က က ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ အျပည့္အစံုကို မသိဂၤီလင္းက ေျပာျပေပးမွာပါ။

အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ၅ ႏွစ္သက္တမ္း ရရွိႏိုင္မယ့္ PR စနစ္ကို ႏုိင္ငံျခားသားေတြ အေနနဲ႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ကစၿပီး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ။ တုိင္းျပည္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူေတြအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေဟာင္းေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြကို အမွတ္ေပးစနစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္မယ့္အေၾကာင္း ဒီေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကေန သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြက အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မလဲ ဆိုတာကို လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ရွင္းျပပါတယ္။

“ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိတဲ့ လူကေတာ့ ခုနက ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခံယူသတ္မွတ္ျခင္း ခံရသူမဟုတ္ဘူး၊ ေနာက္တခါ ႏုိင္ငံေရးခုိလႈံခြင့္ ယူထားတဲ့လူ မဟုတ္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ ျပည္တြင္းျပည္ပနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္မႈစာရင္း၀င္သူ မဟုတ္ဘူး၊ ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေၾကာင္းနဲ႔ ကူးစက္ေရာဂါ ကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံကေနၿပီးေတာ့ တရား၀င္ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္း တင္ျပႏုိင္တဲ့သူ။ ၿပီးေတာ့မွ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ေလးစားလုိက္နာၿပီးေတာ့၊ ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေလးထားလုိသူ ပံ့ပုိးကူညီ ေဆာင္ရြက္မယ့္သူျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္ေပးႏုိင္တဲ့သူ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဗဟုိေကာ္မတီက အေၾကာင္းၾကားတဲ့အခါမွာ ေလွ်ာက္ထားသူကုိယ္တုိင္ လာေရာက္ၿပီးေတာ့ အစစ္ေဆးခံႏုိင္တဲ့သူ။ ေနာက္အၿမဲေနထုိင္ခြင့္ ရရွိလုိ႔ရွိရင္ ျပည္တြင္းမွာ လုပ္ကုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားအလုိက္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔အညီ အခြန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္သူ။”

ဒါ့အျပင္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ တျခားႏုိင္ငံမွာ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခံယူဖူးတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံသားေဟာင္းေတြ အေနနဲ႔ လက္ရွိမွာ ဒုကၡသည္ မျဖစ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေပမဲ့ အမည္မည္း စာရင္းဝင္ခဲ့ရင္ေတာ့ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ မရွိဘူးလို႔ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ေပးဖို႔ ေရြးခ်ယ္မယ့္ ဘုတ္အဖြဲ႔မွာေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက အရာရွိေတြအျပင္ လိုအပ္ခ်က္အရ ေခၚယူမယ့္ ပညာရွင္ေတြကိုေရြးခ်ယ္ဖို႔ ျပင္ပအသင္းအဖြဲ႔ေတြျဖစ္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ ဆရာဝန္အသင္း အစရွိတဲ့အသင္းေတြက တာဝန္ရွိသူေတြကိုလည္း ဘုတ္အဖြဲ႔မွာ ထည့္သြင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုတ္အဖြဲ႔ကေန ဘယ္လို အမွတ္ေပးၿပီး ေရြးခ်ယ္သြားမလဲ ဆိုတာကို ဦးေမာင္ေမာင္သန္းက ေျပာဆိုပါတယ္။

“ျမန္မာျပည္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ဥစၥာ ေဒၚလာ ၅ သန္းကုိ က်ေနာ္တုိ႔က ၂ မွတ္ထားတယ္ ဆုိလုိ႔ရွိရင္၊ ၁၀ သန္းသမားက ၄ မွတ္ ျဖစ္မွာေပါ့၊ ၁၅ သန္းသမားက ၆ မွတ္ ျဖစ္မွာေပါ့။ ဒီလုိမ်ဳိး သူ႔ဟာနဲ႔သူ သြားမွာေပါ့။ အဲဒီလုိပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ က်ေနာ္တုိ႔ ။ ေနာက္တခုက က်ေနာ္ေျပာတဲ့ ပညာရွင္ဆုိတဲ့ အခါမွာလည္း ဒီလုိပါပဲ။ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ အေနနဲ႔ ေပးတဲ့ဥစၥာမွာ အင္ဂ်င္နီယာခ်င္းတူရင္ သူက မာစတာဒီဂရီ ရထားတယ္၊ သူကေတာ့ Doctorate ရထားတယ္။ ၿပီးလုိ႔ရွိရင္ Doctorate ရတဲ့အျပင္၊ သူကတခုမဟုတ္ဘူး ဒီျပင္ဟာေတြပါရတယ္။ ဒီလုိဟာမ်ဳိးေတြအေပၚမွာ က်ေနာ္တုိ႔ မူတည္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အေနနဲ႔ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္း ဆဲြၿပီးေတာ့ အဲဒီဥစၥာေတာ့ အၿမဲတမ္း အေျပာင္းအလဲ လုပ္လုပ္ၿပီး ဆဲြသြားမွာပါ။”

ျမန္မာႏုိင္ငံသားေဟာင္းေတြ ေလွ်ာက္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ႔ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္မွာ သူတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြကိုလည္း ေခၚထားႏုိင္ေပမဲ့ မိသားစုဝင္ေတြကေတာ့ ပံုမွန္ႏုိင္ငံျခားသားေတြရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္း ေနၾကရမယ္လို႔ လ၀က တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။

“ဥပမာအားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသား၊ ေနာက္တခါ သူတို႔ကေနေမြးတဲ့ ဟိုႏုိင္ငံသားခံထားတဲ့ သားသမီးေတြ ဒါေပမဲ့ သူက က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတာ့ မခံဘူး။ ဟိုဘက္ႏုိင္ငံသား ခံယူထားတယ္။ အဲ့လိုလူမ်ိဳးေတြ အဲ့ဒါေတြ ေလွ်ာက္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္တုိ႔ ဆုိလိုတာ။ ဒါေပမဲ့ က်န္တဲ့ဥစၥာေတာ့ က်န္တဲ့ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အတုိင္းပဲ သူက ခုနကလိုေပါ့ေနာ္ Stay ေၾကးေတြ၊ ဟိုဒင္းေတြကေတာ့ ေပးေနရမယ္။”

အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ရမယ့္ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ အေနနဲ႔ အစိုးရဝန္ထမ္းအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရွိသလို ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ မဲေပးခြင့္၊ ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္လည္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ မရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား မထိခိုက္ေစဖို႔၊ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြ မထိခိုက္ေစဖို႔ အဓိကဦးစားေပးၿပီး ေရးဆဲြထားတဲ့ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ နည္းဥပေဒနဲ႔ PR အၿမဲေနထိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုေတာ့ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔ကစၿပီး လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမွာ စတင္ဖတ္ရွဳေလ့လာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုဂၢိဳလ္ေရးအားၿပိဳင္မႈမ်ားၾကားမွ ေ၀၀ါးအနာဂတ္


By
ေအာင္သူရ
On
Wed, 2014-12-03 12:05
Issue No.
အတြဲ (၁၃)၊ အမွတ္ (၃၉)

ဓာတ္ပံု − ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး
http://www.7daydaily.com/story/26202#.VH_KXMl5W8A
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ယခုလပုိင္းအတြင္း အပြင့္မ်ားက ေခတ္စားေနသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေလးပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရး ေတာင္းဆုိထားခ်ိန္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က အင္အားစုငါးစု၏  ၁၄ ပြင့္ဆုိင္ လုပ္သည္။ ဟန္ေရးျပေတြ႕ဆံုပဲြဟု စြပ္စြဲခံရေသာ ထိုေတြ႕ဆံုမႈမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ျဖစ္သလို လူမ်ား၍ ေဆြးေႏြးပြဲထက္ လက္ဆံုထမင္းစားပြဲသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အေရးႀကီးအဆုိတင္ၿပီး ကန္႔ကြက္သူမရိွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္မွာ အဖဲြ႕အစည္းကုိယ္စားမျပဳဘဲ လူပုဂၢိဳလ္ကိုသာ အေျခခံေသာ စဥ္းစားပံုျဖစ္၍ ေတြ႕ဆံုေရးမျဖစ္ႏုိင္ဘဲ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္အဆိုေၾကာင့္ သမၼတက ဆက္လုပ္မည္ဆိုေသာ ၁၄ ပြင့္ဆုိင္ပင္ ေႏွာင့္ေႏွးသြားၿပီဟု သမၼတ၏ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူ ဦးရဲထြဋ္ကေျပာသည္။

ကာခ်ဳပ္ကလည္း ေကအင္န္ယူဗဟုိေကာ္မတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရး လက္မခံဟု ေျပာခဲ့ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေတာင္းဆုိလိုက္သည့္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကုိ သမၼတႏွင့္ တပ္ခ်ဳပ္တုိ႔က ျငင္းဆန္လိုက္သည့္အေပၚ ‘‘အျပန္အလွန္ဖယ္ထုတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနသေယာင္ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဗဟုိအဖဲြ႕မွ အႀကီးတန္းသုေတသီ ဦးတင္ေမာင္သန္း(သင့္ဘ၀)က သံုးသပ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္လာရသည္မွာလည္း အေၾကာင္းအရာထက္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအျမင္မၾကည္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ေလးဦးၾကား အျမင္မၾကည္လင္မႈ၊ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ၾကား အားၿပိဳင္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကတု႔ိၾကား ၂၀၁၂ ကပင္ တင္းမာမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ဖဲြ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဖဲြ႕တုိ႔အား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ကိစၥႏွင့္ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ သတ္မွတ္ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးအဆိုကုိ ကိုးကား၍ သမၼတက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မဟုတ္ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္က အႏုိင္ရရိွခဲ့ၿပီး ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုးမွ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအားလံုးကုိ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ပုိင္း ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒခံု႐ံုး၏ ဖဲြ႕စည္းပံုကိုလည္း လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တုိ႔ၾကား ဆက္ဆံေရး စတင္တင္းမာလာခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ၾကား ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးကုိ တပ္မေတာ္ႏွင့္အစိုးရက သတိထားေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ သူရဦးေရႊမန္းက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ေရြးေကာက္ပဲြမတုိင္မီ ေျခာက္လအလုိတြင္ ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး ပထမဆံုးေခၚယူေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္မွ စတင္ႏုိင္မည္ဟု ျပင္ဆင္ေျပာသည္။ သူရဦးေရႊမန္းေျပာၾကားမႈမွာ သဘာ၀က်ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထိုအေျခအေနမွာ ၎တို႔ေလးဦးၾကား သံသယပုိႀကီးေစႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀း က်င္းပေနခ်ိန္အတြင္း အခ်ိဳးက်ကုိယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပဲြစနစ္(PR)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္ အေပၚတြင္လည္း အစိုးရအဖဲြ႕က မေက်လည္မႈမ်ားရိွေၾကာင္း အစုိးရႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားကေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္တို႔ၾကား အားၿပိဳင္မႈမ်ားက အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ အားနည္းေစခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္မွ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းေသာ္လည္း အစိုးရဘက္က နည္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

ထုိအေျခအေနမ်ားမွာ သိပ္မသိသာေသာ္လည္း ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုသည့္ကိစၥမ်ားတြင္မူ လူသိရွင္ၾကား ျပန္ျဖစ္လာျပန္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေလးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေတာင္းဆိုခဲ့သည္မွာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ သမၼတအေနျဖင့္ ထိုေတာင္းဆိုမႈကို လက္မခံဘဲ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္တြင္ အင္အားစုငါးစုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ၁၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခါအခြင့္သင့္ပါကလည္း ဆက္လက္ေတြ႕ဆံုပဲြမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သမၼတက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ေလးပြင့္ဆုိင္ကုိသာ ဆက္လက္ကုိင္စြဲထားေၾကာင္း ၁၄ ပြင့္ဆုိင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အေရးႀကီးအဆုိတင္သြင္းၿပီး အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရာတြင္ အက်ပ္အတည္းအေျခအေနမျဖစ္ေစရန္ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တုိင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ အျမန္ဆံုး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ထြန္းက အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းခဲ့ရာ လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္သူမရိွ အတည္ျပဳလိုက္သည္။

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမၼတႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က တစ္ဖဲြ႕၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ကတစ္ဖဲြ႕ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္။

‘‘လႊတ္ေတာ္ျပင္ပေတာင္းဆုိမႈမဟုတ္ဘူး။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္လုိက္တာျဖစ္လို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအေနနဲ႔ အေလးအနက္ထားစဥ္းစားရမယ္လုိ႔ျမင္တယ္’’ဟု ၈၈ မ်ိဳးဆက္(ၿငိမ္းပြင့္) ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးျမေအးကေျပာသည္။

‘‘ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ဒီတစ္ေခါက္က တကယ္လိုအပ္လို႔ အဆုိတင္ရတာ တပ္မေတာ္ကဲ့သုိ႔ပင္ လႊတ္ေတာ္ဟာ အႀကီးဆံုး အင္စတီက်ဴးရွင္းဆုိတာကို သတိထားဖို႔လုိတယ္’’ဟု ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရးမွာပင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေနရာအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ျဖစ္သင့္သည္၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ ျဖစ္သင့္သည္ဟု အျငင္းပြားေနၾကဆဲ။

တုိင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕က တုိင္းရင္းသားခုနစ္မ်ိဳးစလံုး ပါ၀င္ခြင့္ရသင့္သည္ဟုပင္ ဆိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၄ ပြင့္ဆုိုင္ အေတြ႕အႀကံဳအရ လူမ်ားျခင္းက ခရီးတြင္ရန္ခက္ခဲသည္။

‘‘အားလံုးပါ၀င္ေရးဆုိတာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာရိွတဲ့ အင္အားစုေတြ အားလံုးကိုထည့္ဖို႔ဆုိတာ လူၾကားေကာင္းေပမယ့္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး’’ဟု စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္းက သံုးသပ္သည္။

ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္လည္း ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အရင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီမႈရရိွမွသာ က်န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၏ အလုပ္အဖဲြ႕မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ရမွာသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႕ဆံုသည့္သေဘာရိွသည္။ စစခ်င္း လူအမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ိဳး သိပ္မရိွေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္လာၿပီးေနာက္ သမၼတႏွင့္ ႏွစ္ဦးတည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထု႔ိေနာက္ပုိင္း တုိင္းျပည္လည္း တုိးတက္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အဓိကက်သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပထမဆံုးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးမွာ အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ေနာက္ပုိင္းမွာသာ က်န္ရိွသူမ်ား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးပါက ပိုမိုအက်ိဳးရိွမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုျခင္းကို ျငင္းတယ္ဆုိတာ အစိုးရရဲ႕လက္ထဲမွာ အေျခအေနဖန္တီးခြင့္ရိွေနတယ္ဆိုတာကုိ ထင္ရွားေအာင္ျပတဲ့သေဘာလုိ႔ ထင္တယ္။ အစိုးရဆုိတာကေတာ့ ဘုရားပဲဆိုတာ သိၿပီးသားပါ။ ဒါေပမဲ့ လႊတ္ေတာ္ဆုိတာက အဲဒီဘုရားကုိ ေမြးဖြားေပးလိုက္တဲ့ မယ္ေတာ္မာယာနဲ႔ အလားတူျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးလွေဆြကေျပာသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ေတာင္းဆုိလုိက္သည့္အခ်က္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ခုိင္လံုစြာျဖင့္ ျငင္းဆန္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးရိွသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကုိ သ၀ဏ္လႊာေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရိွအျငင္းပြားေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ‘‘ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ပါ၀ါရိွသူေတြၾကားမွာ သေဘာထားတုိက္ဆုိင္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းလာတာကို သြားေတြ႕တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ႏုိင္ငံရဲ႕ ေကာင္းတဲ့အလားအလာမဟုတ္ဘူး’’ဟု ကုိျမေအးက သံုးသပ္သည္။

ထို႔အျပင္ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အႏွစ္သာရရွိသည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးထက္ အေပၚယံ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္မ်ားကိုသာ လုပ္ကိုင္ေနၾကဆဲျဖစ္၍ တိုင္းျပည္အနာဂတ္မွာ ေ၀၀ါးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာေနသူမ်ားက သုံးသပ္သည္။

 ‘‘ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပဋိပကၡမဟုတ္။ သဟဇာတ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ နည္းနာမွာလည္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ေရးမဟုတ္။ အျပန္အလွန္အေလွ်ာ့ေပးေစ့စပ္ေရး ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ တစ္ႀကိမ္တည္း၊ တစ္ခါတည္းႏွင့္ အေျဖရဖို႔မလြယ္။ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းၾကရမည္ကိုလည္း ႏွလုံးသြင္းၾကဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္’’ဟု အႏွစ္သာရရွိေသာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္မည့္ပုံစံႏွင့္ပတ္သက္၍ စာေရးဆရာေက်ာ္၀င္းကလည္း ေရးသားထားသည္။

လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈ အမႈတြဲ ေဆာလ်င္စြာ အေခ်ာသပ္
    By ဒီဗီြဘီ
    3 December 2014
  

လိပ္ကၽြန္း (ခုိေတာင္) လူသတ္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သံသယရွိေတြေတြကို တရားရံုးမွာ စြဲခ်က္ တင္စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔  သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရေရွ႕ေနေတြက အမႈတြဲ တခုလံုးကို အေဆာတလ်င္ အေခ်ာသပ္ခဲ့တယ္လို႔  သေနးရွင္း ထိုင္းသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

Koa-ToaThai-300x199အမွတ္  ၈ တိုင္းေဒသ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ႏိုင္းထ၀ပ္ခ်ိဳင္း ဆိုင္ေက်ာက္က “အစိုးရ ေရွ႕ေနေကာင္စီက ေတာင္းခံထားတဲ့ အမႈတြဲလိုအပ္ခ်က္ေတြကို အထူးစံုစမ္းစစ္ ေဆးေရးရဲတပ္ဖြဲ႔က အားလံုး ရွာေဖြျဖည့္စြက္ေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္  တိုင္းအဆင့္ အထူးေရွ႕ေနနဲ႔ ေကာ့စမြီခရိုင္က အစိုးရေရွ႕ေနေတြကိုပါ အစည္းအေ၀းေခၚ ယူၿပီး အမႈတြဲကို စစ္ေဆးအေခ်ာသပ္ခဲ့တယ္”လို႔ သတင္းေထာက္ေတြကို ေျပာပါ တယ္။

ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ မနက္ ၁၀ နာရီက ဆူရတ္ဌာနီၿမိဳ႕ အမွတ္ ၈ တိုင္းေဒသ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ရံုးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူေရွ႕ေနေတြဟာ စိတ္ဖိစီးပံုရေနၿပီး သတင္းေထာက္ေတြကို ဓာတ္ပံုရိုက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့တယ္လို႔  သေနရွင္းသတင္းေထာက္က ေျပာပါတယ္။

ဖိစီးမႈေျဖေလ်ာ့ဖို႔ ေခတၱအျပင္ထြက္လာတဲ့ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ကို သတင္းေထာက္ေတြက ေမးျမန္းရာမွာေတာ့ ဒီကေန႔ အစည္းအေ၀းဟာ ခုိေတာင္ကၽြန္းလူသတ္မႈကို မနက္ျဖန္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ေကာ္စမြီတရားရံုးမွာ စြဲခ်က္တင္စစ္ေဆးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

အမႈတြဲအားလံုးမွာ  လူသက္ေသ၊ ပစၥည္းသက္ေသနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့ မႈခင္းေဆးသိပၸံဆိုင္ရာ သက္ေသေတြ ခိုင္လံုစြာရွိေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အမွတ္ ၈ တိုင္းေဒသေရွ႕ေနေကာင္စီ အေနနဲ႔ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရွိေၾကာင္း၊ က်န္တာေတြကေတာ့ တရားရံုးရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္ အတိုင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့တယ္လို႔ သတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ဆူရတ္ဌာနီခရိုင္ ေကာ္ဖငန္းၿမိဳ႕နယ္ လိပ္ကၽြန္း (ခုိေတာင္ကၽြန္း) မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က  ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသား ၂ ဦး အသတ္ခံခဲ့ရတဲ့ ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦး စြပ္စြဲဖမ္းဆီးခံေနရတာပါ။


BBC Burmese
ထိုင္းႏိုင္ငံ ေကာ့ေတာင္ ကၽြန္းမွာ ၿဗိတိသၽွလူမ်ိဳး ၂ ဦး အသတ္ခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဖမ္းခံထားရတဲ့ ျမန္မာလူငယ္ ၂ ဦးကို မနက္ျဖန္ ၾကာသပေတးေန႔မွာ စြဲခ်က္တင္ေတာ့မယ္လို႔ ထိုင္း တရားစြဲ အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။
သူတို႔ကို လူသတ္မႈ၊ အဓမၼက်င့္မႈ၊ ပစၥည္းလုမႈ အပါအဝင္ စြဲခ်က္ ၆ ခုနဲ႔ စြဲဆိုသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ခ်ဳပ္ရက္ ၁၂ ရက္စီနဲ႔ ရမန္ ၆ ႀကိမ္ ယူခဲ့အၿပီး အခုေတာ့ တရားစြဲဆိုေတာ့မယ္လို႔ ျဖစ္လာတာပါ။
ျမန္မာ လူငယ္ေတြဘက္က လိုက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနတဲ့ ထိုင္း ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီက ေရွ႕ေနေတြကေတာ့ တင္ျပတဲ့ သက္ေသေတြ မခိုင္လုံဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ တရား႐ုံးမွာ ခုခံ ေခ်ပသြားမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

Tuesday, December 2, 2014

ေနာ္ေ၀ဘုုရင္ နဲ ့မိဖုရားၾကီး ေရႊတိဂံုုေစတီေတာ္ ဖူးေမွ်ာ္..

ဦးသက္လြင္ကို ရိုက္သတ္တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

ေတာင္ပိုင္းခရိုင္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ၿပိဳင္မယ့္
တာေမြ ႀကံ႕ခိုင္ေရးက စည္းမွဴး ရဲေခါင္ (ခ) ၾကဴလြင္ မွ ရဲမ်ားႏွင့္ေပါင္းၿပီး
အျပစ္မယ့္ ျပည္သူဦးသက္လြင္ကို ရိုက္သတ္တဲ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္
ေသဆံုးသူဦးသက္လြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ဒဏ္ရာမ်ား ႏွင့္ ဇနီးမွ
ရွင္းလင္းတင္ျပေနပံု။

ဆီ၂ဂါလံကုန္မွာစိုးတယ္

Monday, December 1, 2014

ဝင္း နဲ႔ ေဇာ္ တို႔ႏွစ္ဦးအား အန္ဒီ ႏွင္႔ မဇာ တို႔ႏွစ္ဦးသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုHtet Thurein Min Htun
ဝင္း နဲ႔ ေဇာ္ တို႔ႏွစ္ဦးအားယေန႔ (1.12.2014 ) တြင္ အန္ဒီ ႏွင္႔ မဇာ တို႔ႏွစ္ဦးသြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခဲ႔ရာ ညီေနာင္ႏွစ္ဦးအတြက္ လိုအပ္သည္႔ အစားအစာမ်ားကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဝယ္ယူစားေသာက္နိုင္ေရးအတြက္ ဘဏ္အေကာင္႔အတြင္းသို႔ ေငြမ်ားထပ္မံျဖည္႔ေပးခဲ႔ပါတယ္။သူတို႔ႏွစ္ဦးအတြက္ ေအးခ်မ္းတဲ႔ေဆာင္းတြင္းကာလမွာ ကြန္ကရိ ေပၚ၌ အခင္းမရွိအိပ္စက္ေနရမႈအတြက္လည္း ေမႊ႕ယာျပဳလုပ္ရန္ ေစာင္မ်ားဝယ္ယူေရးအတြက္လည္းပါဝင္တယ္လို႔သိရွိရပါသည္။ သူတို႔ဖတ္ရႈ႕လိုက္ရေသာ ေပးစာမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။ မိဘမ်ားကို မေတြ႔ရတာ ၾကာၿပီျဖစ္တဲ႔အတြက္ ထပ္မံေတြ႔ခ်င္ေသာဆႏၵျပင္းျပ ေနတယ္လို႔လည္း ကေလးေတြက ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္း လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ရျခင္းအတြက္လည္း အန္ဒီကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။က်န္းမာေသာ္လည္းစိတ္ထဲမွာ မိဘကိုသာ တမ္းတေနၾကတယ္ဆိုတာ သိရလို႔ သူတို႔အတြက္ ထပ္တူခံစားေပးရင္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အျမန္ ေတြ႔ဆံုနိုင္ေရးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ဝင္း နဲ႔ ေဇာ္ ကိုယ္စား ရိုက်ဴ ိးစြာ ေတာင္းဆိုပါရေစ တာဝန္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ။

Photo by - Andy

Andy Hall

တိမ္ျပာျပာေန႕တေန႕.....

ေစာမူးတူး၏လက္ေရာက္မႈ


သံုးသိန္းစိန္လဲျပဳတ္၊
မင္းေအာင္လႈိင္လဲျပဳဳတ္ျပီဆိုေတာ့
ဥပေဒျပင္ပကသူေတြမပါေတာ့ဖူး
လႊတ္ေတာ္ထဲကသူေတြပဲေဆြးေႏြးၾကေပေတာ့... 

ေနာ္ေဝဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

r
ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ပဥၥမေျမာက္ ဟာရယ္ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရား ဆြန္ယာတုိ႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ ညေနပုိင္းက ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဧည့္ေဂဟာရွိ Park Royal တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - စုိးသန္းလင္း၊ မဇၥၽိမ)
ေနာ္ေဝ ဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရားတုိ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အျဖစ္ ႏုိဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ ညေနက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္က ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ သြားေရာက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ကာ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္မူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာမည္ျဖစ္သည္။
.
မဇၥၽိမ

IRI ကဘာသာေရးအသံုးခ်ေတြ မ်ားသင္ခဲ့မိလို႕လား၊


ငါ့အိမ္လာတဲ့ဧည့္သည္သူ႕အိမ္
မသြားလို႕စိတ္ဆိုးေနသလိုပဲ..

Tuesday, November 25, 2014

ထိုင္းခင္ညြန္႕နဲ႕ထိုင္းခင္ရီတို႕အဖမ္းခံရ

Ko Baka
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗဟို စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာန တာ၀န္ခံ (ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး)Central Investigation Bureau (CIB) ရဲ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး Pongpat Chayaphan ဒုတိယတာ၀န္ခံ ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ Kowit Wongrungroj ႏွင့္ အျခားရဲအရာရွိ ၆ဦး အရပ္သား၃ဦး ကို တနဂၤဂေႏြနဲ႕ တနလၤာေန႕မ်ားမွာ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးလိုက္ၿပီး ေေလာင္စာဆီ ေမွာင္ခိုမႈအပါအ၀င္ အမႈအမ်ားအျပားနဲ႕ အမႈဖြင့္ ထားပါတယ္။
ဖမ္းဆီးခံ အျခားရဲအရာရွိမ်ားမွာ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ ဦးစီးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Bunsueb Phrai-thuen- စမုစာခြန္ လူ၀င္မႈႀကီးႀကပ္ေရး တာ၀န္ခံ ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ Kowit Muangnual- Consumer Protection Police Division မွ Wuthichart Luansukhan - (CIB) ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီး၏ ယဥ္ေမာင္းျဖစ္သူ ရဲအရာခံဗိုလ္ Surasak Jan-ngoa ႏွင့္ ရဲအရာခံဗိုလ္ Chattrin Laothon တို႕ျဖစ္သည္။
အရပ္သားသံုးဦးမွာ ရဲဗိုလ္ခ်ဳပ္ Kowit Muangnual ၏ဇနီး Sudathip Muangnual- Sawong Mungthian ႏွင့္ Roengsak Saknarongdej တို႕ ျဖစ္ၾကသည္။
Lt-General Pongpat Chayaphanရဲ႕ အိမ္ကို ရွာေဖြ၀ရမ္းနဲ႕ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာပွာ ေရႊေခ်ာင္းမ်ား ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္ ထိုင္းေငြနဲ႕ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြမ်ား ေရွးေဟာင္း ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္မ်ား အျပင္ မ်ားစြာေသာ ေျမဂရံမ်ား ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိတယ္လို႕ သိရပါတယ္။


ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ စုံစမ္း စစ္ေဆးေရး ဗဟိုဌာနရဲ႕ အႀကီးအကဲေဟာင္း Pongpat Chayaphan နဲ႔ တျခား ထိပ္တန္း ရဲအရာရွိ ၂ဦးကို lese majeste လို႔ေခၚတဲ့ ေတာ္ဝင္ မိသားစုကို အသေရဖ်က္မႈ အပါအဝင္ လာဘ္ယူမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြနဲ႔ ဖမ္းဆီးလိုက္ပါတယ္။ သူတို႔ ၃ ဦး အပါအဝင္ ဖမ္းဆီး ခံရတဲ့ ရဲအရာရွိ စုစုေပါင္း ၇ ဦး ရွိခဲ့ၿပီး အရပ္သား ၅ ဦးလည္း အဖမ္းခံရတဲ့ အထဲမွာ ပါဝင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အိမ္ ၁၁ လုံးကို ရဲေတြက စီးနင္း ရွာေဖြခဲ့ၿပီးေနာက္ သိမ္းဆည္းရမိတဲ့ ဇိမ္ခံကားေတြ၊ လက္ဝတ္ ရတနာေတြ၊ ပန္းခ်ီကားေတြနဲ႔ ေရွးေဟာင္း ဆင္းတုေတာ္ေတြ အပါအဝင္ ဘတ္ေငြ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ေၾကးရွိတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ထိုင္းရဲက သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ထုတ္ျပခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ကို စြဲဆိုထားတဲ့ ျပစ္မႈေတြအနက္ lese majeste လို႔ေခၚတဲ့ ေတာ္ဝင္ မိသားစုကို အသေရဖ်က္တဲ့ ျပစ္မႈနဲ႔တင္ အျမင့္ဆုံး ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ ခံရႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ lese majeste ဥပေဒဟာ ကမၻာေပၚမွာ အျပင္းထန္ဆုံး အေသရဖ်က္မႈ ဥပေဒ ျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ အသုံးျပဳၾကတာ မ်ားတယ္လို႔ အခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ၾကပါတယ္။
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-30193547